Παρακολούθηση
Fabio Pezzoni
Fabio Pezzoni
IIT-CNR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iit.cnr.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Analysis of Ego Network Structure in Online Social Networks
V Arnaboldi, M Conti, A Passarella, F Pezzoni
ASE-IEEE International Conference on Social Computing (SocialCom 2012 …, 2012
1572012
Discovering the Geographical Borders of Human Mobility
S Rinzivillo, S Mainardi, F Pezzoni, M Coscia, D Pedreschi, F Giannotti
KI - Künstliche Intelligenz 23 (6), 253-260, 2012
932012
Delay-bounded Data Gathering in Urban Vehicular Sensor Networks
CE Palazzi, F Pezzoni, PM Ruiz
Pervasive and Mobile Computing 8 (2), 180-193, 2012
882012
Ego network structure in online social networks and its impact on information diffusion
V Arnaboldi, M Conti, M La Gala, A Passarella, F Pezzoni
Computer Communications 76, 26-41, 2016
772016
Ego Networks in Twitter: an Experimental Analysis
V Arnaboldi, M Conti, A Passarella, F Pezzoni
The 5th IEEE International Workshop on Network Science for Communication …, 2013
682013
Why do I retweet it? An information propagation model for microblogs
F Pezzoni, J An, A Passarella, J Crowcroft, M Conti
Social Informatics: 5th International Conference, SocInfo 2013, Kyoto, Japan …, 2013
462013
Ego Network Models for Future Internet Social Networking Environments
A Passarella, RIM Dunbar, M Conti, F Pezzoni
Computer Communications 35 (18), 2201-2217, 2012
422012
A Model for the Generation of Social Network Graphs
M Conti, A Passarella, F Pezzoni
The 6th IEEE WoWMoM Workshop on Autonomic and Opportunistic Computing (AOC …, 2011
342011
Information diffusion in OSNs: the impact of nodes' sociality
V Arnaboldi, M Conti, M La Gala, A Passarella, F Pezzoni
Proceedings of the 29th annual ACM symposium on applied computing, 616-621, 2014
182014
A Model to Represent Human Social Relationships in Social Network Graphs
M Conti, A Passarella, F Pezzoni
The 4th International Conference on Social Informatics (SocInfo 2012 …, 2012
102012
From Ego Network to Social Network Models - Poster
M Conti, A Passarella, F Pezzoni
The 3rd International Workshop on Mobile Opportunistic Networks (ACM MobiOpp …, 2012
3*2012
Models of Social Networking and Information Diffusion in Future Internet Cyber-Physical Environments
F Pezzoni
2014
Defining the borders of mobility
M Coscia, F Giannotti, S Mainardi, F Pezzoni, D Pedreschi, S Rinzivillo
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13