Παρακολούθηση
Varvara Tsironi
Varvara Tsironi
National Observatory of Athens / University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα noa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sub-and super-shear ruptures during the 2023 Mw 7.8 and Mw 7.6 earthquake doublet in SE Türkiye
D Melgar, T Taymaz, A Ganas, BW Crowell, T Öcalan, M Kahraman, ...
EarthArXiv, 2023
782023
Rupture kinematics of 2020 January 24 Mw 6.7 Doğanyol-Sivrice, Turkey earthquake on the East Anatolian Fault Zone imaged by space geodesy
D Melgar, A Ganas, T Taymaz, S Valkaniotis, BW Crowell, V Kapetanidis, ...
Geophysical Journal International 223 (2), 862-874, 2020
642020
Source mechanism and rupture process of the 24 January 2020 Mw 6.7 Doğanyol–Sivrice earthquake obtained from seismological waveform analysis and space geodetic observations on …
T Taymaz, A Ganas, S Yolsal-Çevikbilen, F Vera, T Eken, C Erman, ...
Tectonophysics 804, 228745, 2021
562021
Preliminary report of Mw7. 3 Sarpol-e Zahab, Iran earthquake on November 12, 2017
M Zare, F Kamranzad, I Parcharidis, V Tsironi
EMSC report 1 (10), 2017
402017
Ground deformation and seismic fault model of the M6. 4 Durres (Albania) Nov. 26, 2019 earthquake, based on GNSS/INSAR observations
A Ganas, P Elias, P Briole, F Cannavo, S Valkaniotis, V Tsironi, ...
Geosciences 10 (6), 210, 2020
392020
Co-seismic and post-seismic deformation, field observations and fault model of the 30 October 2020 Mw= 7.0 Samos earthquake, Aegean Sea
A Ganas, P Elias, P Briole, S Valkaniotis, J Escartin, V Tsironi, I Karasante, ...
Acta Geophysica 69 (3), 999-1024, 2021
372021
Domino-style earthquakes along blind normal faults in Northern Thessaly (Greece): kinematic evidence from field observations, seismology, SAR interferometry and GNSS
A Ganas, S Valkaniotis, P Briole, A Serpetsidaki, V Kapetanidis, ...
Bulletin of the Geological Society of Greece 58, 37-86, 2021
342021
The 25 October 2018 Mw= 6.7 Zakynthos earthquake (Ionian Sea, Greece): A low-angle fault model based on GNSS data, relocated seismicity, small tsunami and implications for the …
A Ganas, P Briole, G Bozionelos, A Barberopoulou, P Elias, V Tsironi, ...
Journal of Geodynamics 137, 101731, 2020
322020
Fault responsible for Samos earthquake identified. Temblor
A Ganas, P Elias, P Briole, V Tsironi, S Valkaniotis, J Escartin, I Karasante, ...
312020
A preliminary report on the M7. 5 Palu earthquake co-seismic ruptures and landslides using image correlation techniques on optical satellite data
S Valkaniotis, A Ganas, V Tsironi, A Barberopoulou
Zenodo: Genève, Switzerland, 2018
292018
Kinematics of active landslides in Achaia (Peloponnese, Greece) through InSAR time series analysis and relation to rainfall patterns
V Tsironi, A Ganas, I Karamitros, E Efstathiou, I Koukouvelas, E Sokos
Remote Sensing 14 (4), 844, 2022
262022
The Mw= 5.6 Kanallaki earthquake of 21 March 2020 in west Epirus, Greece: Reverse fault model from InSAR data and seismotectonic implications for Apulia-Eurasia collision
S Valkaniotis, P Briole, A Ganas, P Elias, V Kapetanidis, V Tsironi, ...
Geosciences 10 (11), 454, 2020
232020
The October 30, 2020, Mw 6.9 Samos (Greece) earthquake
E Lekkas, S Mavroulis, M Gogou, GA Papadopoulos, I Triantafyllou, ...
Newsletter of Environmental, Disaster and Crises Management Strategies 21, 2020
172020
Evaluation of macroseismic intensity, strong ground motion pattern and fault model of the 19 July 2019 Mw5. 1 earthquake west of Athens
V Kouskouna, A Ganas, M Kleanthi, I Kassaras, N Sakellariou, G Sakkas, ...
Journal of Seismology 25, 747-769, 2021
162021
Petrinja earthquake moved crust 10 feet, Temblor
A Ganas, P Elias, S Valkaniotis, V Tsironi, I Karasante, P Briole
162021
The early March 2021 Thessaly earthquake sequence
E Lekkas, K Agorastos, S Mavroulis, C Kranis, E Skourtsos, P Carydis, ...
Newsletter of Environmental, Disaster and Crises Management Strategies 22, 2021
132021
The 23 February 2020 Qotur-Ravian earthquake doublet at the Iranian-Turkish border: Seismological and InSAR evidence for escape tectonics
T Taymaz, A Ganas, M Berberian, T Eken, TS Irmak, V Kapetanidis, ...
Tectonophysics 838, 229482, 2022
122022
The Arkalochori Mw= 5.9 earthquake of 27 September 2021 inside the Heraklion basin: A shallow, blind rupture event highlighting the orthogonal extension of central Crete
A Ganas, Y Hamiel, A Serpetsidaki, P Briole, S Valkaniotis, C Fassoulas, ...
Geosciences 12 (6), 220, 2022
112022
Preliminary report of Mw7. 3 Sarpol-e Zahab
M Zare, F Kamranzad, I Parcharidis, V Tsironi, V Varvara Tsironi
Iran earthquake on November 12 (2017), 1-10, 2017
112017
Sub-and super-shear ruptures during the 2023
D Melgar, T Taymaz, A Ganas, B Crowell, T Öcalan, M Kahraman, ...
Mw, 2023
92023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20