Παρακολούθηση
Karthik Sridharan
Karthik Sridharan
Cornell University, University of Pennsylvania, Toyota Technological Institute
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ttic.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multi-view clustering via canonical correlation analysis
K Chaudhuri, SM Kakade, K Livescu, K Sridharan
Proceedings of the 26th annual international conference on machine learning …, 2009
8232009
Making gradient descent optimal for strongly convex stochastic optimization
A Rakhlin, O Shamir, K Sridharan
arXiv preprint arXiv:1109.5647, 2011
6062011
Learnability, stability and uniform convergence
S Shalev-Shwartz, O Shamir, N Srebro, K Sridharan
The Journal of Machine Learning Research 11, 2635-2670, 2010
3852010
On the complexity of linear prediction: Risk bounds, margin bounds, and regularization
SM Kakade, K Sridharan, A Tewari
Advances in neural information processing systems 21, 2008
3302008
Better mini-batch algorithms via accelerated gradient methods
A Cotter, O Shamir, N Srebro, K Sridharan
Advances in neural information processing systems 24, 2011
3222011
Stochastic Convex Optimization.
S Shalev-Shwartz, O Shamir, N Srebro, K Sridharan
COLT 2 (4), 5, 2009
2822009
Smoothness, low noise and fast rates
N Srebro, K Sridharan, A Tewari
Advances in neural information processing systems 23, 2010
257*2010
Optimization, learning, and games with predictable sequences
S Rakhlin, K Sridharan
Advances in Neural Information Processing Systems 26, 2013
2532013
Online learning with predictable sequences
A Rakhlin, K Sridharan
Conference on Learning Theory, 993-1019, 2013
2332013
Online optimization: Competing with dynamic comparators
A Jadbabaie, A Rakhlin, S Shahrampour, K Sridharan
Artificial Intelligence and Statistics, 398-406, 2015
1992015
Fast rates for regularized objectives
K Sridharan, S Shalev-Shwartz, N Srebro
Advances in neural information processing systems 21, 2008
1502008
On the universality of online mirror descent
N Srebro, K Sridharan, A Tewari
Advances in neural information processing systems 24, 2011
1212011
Online learning: Random averages, combinatorial parameters, and learnability
A Rakhlin, K Sridharan, A Tewari
Advances in Neural Information Processing Systems 23, 2010
1162010
An information theoretic framework for multi-view learning
K Sridharan, SM Kakade
992008
Selective sampling and active learning from single and multiple teachers
O Dekel, C Gentile, K Sridharan
The Journal of Machine Learning Research 13 (1), 2655-2697, 2012
982012
Optimization with Non-Differentiable Constraints with Applications to Fairness, Recall, Churn, and Other Goals.
A Cotter, H Jiang, MR Gupta, S Wang, T Narayan, S You, K Sridharan
J. Mach. Learn. Res. 20 (172), 1-59, 2019
882019
Learning kernel-based halfspaces with the 0-1 loss
S Shalev-Shwartz, O Shamir, K Sridharan
SIAM Journal on Computing 40 (6), 1623-1646, 2011
88*2011
Learning in games: Robustness of fast convergence
DJ Foster, Z Li, T Lykouris, K Sridharan, E Tardos
Advances in Neural Information Processing Systems 29, 2016
822016
Sequential complexities and uniform martingale laws of large numbers
A Rakhlin, K Sridharan, A Tewari
Probability theory and related fields 161 (1), 111-153, 2015
822015
Learning exponential families in high-dimensions: Strong convexity and sparsity
S Kakade, O Shamir, K Sindharan, A Tewari
Proceedings of the thirteenth international conference on artificial …, 2010
792010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20