Παρακολούθηση
Alfredo José Bayuelo Sierra
Alfredo José Bayuelo Sierra
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unal.edu.co
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Coordinated multi-robot planning while preserving individual privacy
L Li, A Bayuelo, L Bobadilla, T Alam, DA Shell
202019
Towards optimal human-robot interface design applied to underwater robotics teleoperation
P Padrao, J Fuentes, T Kaarlela, A Bayuelo, L Bobadilla
arXiv preprint arXiv:2304.02002, 2023
42023
Computing feedback plans from dynamical system composition
A Bayuelo, T Alam, L Bobadilla, LF Niño, RN Smith
2019 IEEE 15th International Conference on Automation Science and …, 2019
32019
Toward simultaneous localization and mapping in aquatic dynamic environments
AJ Bayuelo, T Alam, GM Reis, LF Niño, L Bobadilla, RN Smith
OCEANS 2019-Marseille, 1-5, 2019
32019
Sampling-Based Underwater Autonomous Vehicle Trajectory Planning Through Realistic Simulators
AJ Bayuelo, L Bobadilla, F Nino
Journal of Tianjin University Science and Technology 56 (05), 62-70, 2023
2023
Toward Simultaneous Localization and Mapping in Aquatic Dynamic Environments.
RNS A. Bayuelo, T. Alam, G. M. Reis, L. F. Nino, L. Bobadilla
MTS/IEEE OCEANS Conference, Marseille, France, Best Student Paper Finalist., 2019
2019
Analysis of the transport of solutes through a porous medium using image-processing of a 2D physical model (sand box)
LD Bayuelo Sierra, A.J., Lora Ariza, B.J., Lora Castro, B.J., Castro Alcala ...
Revista Hidrolatinoamericana de Jóvenes Investigadores y Profesionales 1, 16˗19, 2017
2017
Implementation of a cellular automata model to simulate the transport of solutes through a porous medium
LD Lora Ariza, B.J., Bayuelo Sierra, A.J., Lora Castro, B.J., Donado Garzón
Revista Hidrolatinoamericana de Jóvenes Investigadores y Profesionales 1, 27-30, 2017
2017
Implementación de un modelo de autómatas celulares diseñado para simular el transporte de solutos en medios porosos
BJ Lora Ariza
Ingeniería Civil, 2017
2017
A cellular automaton model adapted to sandboxes to simulate the transport of solutes
B Lora, L Donado, E Castro, A Bayuelo
EGU General Assembly Conference Abstracts, EPSC2016-11172, 2016
2016
Automated optimization of force field parameters using Genetics Algorithms
A Bayuelo
Congreso Colombiano de Biología Computacional y Bioinformática (CCBCOL3) 3, 2015
2015
From Interaction to Integration: Advancing Optimal Human-Robot Interfaces for Underwater Manipulation
P Padrao, J Fuentes, L Bobadilla, T Kaarlela, A Bayuelo
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12