Παρακολούθηση
Sennur Ulukus
Sennur Ulukus
Professor of Electrical and Computer Engineering, University of Maryland
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umd.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Transmission with energy harvesting nodes in fading wireless channels: Optimal policies
O Ozel, K Tutuncuoglu, J Yang, S Ulukus, A Yener
IEEE Journal on selected areas in communications 29 (8), 1732-1743, 2011
12112011
Energy harvesting wireless communications: A review of recent advances
S Ulukus, A Yener, E Erkip, O Simeone, M Zorzi, P Grover, K Huang
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 33 (3), 360-381, 2015
9622015
Optimal packet scheduling in an energy harvesting communication system
J Yang, S Ulukus
Communications, IEEE Transactions on 60 (1), 220-230, 2012
9322012
Age of information: An introduction and survey
RD Yates, Y Sun, DR Brown, SK Kaul, E Modiano, S Ulukus
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 39 (5), 1183-1210, 2021
6132021
Achievable rates in Gaussian MISO channels with secrecy constraints
S Shafiee, S Ulukus
2007 IEEE International Symposium on Information Theory, 2466-2470, 2007
3922007
Towards the secrecy capacity of the Gaussian MIMO wire-tap channel: The 2-2-1 channel
S Shafiee, N Liu, S Ulukus
IEEE Transactions on Information Theory 55 (9), 4033-4039, 2009
3662009
Stochastic power control for cellular radio systems
S Ulukus, RD Yates
IEEE transactions on Communications 46 (6), 784-798, 1998
3621998
The capacity of private information retrieval from coded databases
K Banawan, S Ulukus
IEEE Transactions on Information Theory 64 (3), 1945-1956, 2018
3562018
Iterative construction of optimum signature sequence sets in synchronous CDMA systems
S Ulukus, RD Yates
IEEE Transactions on Information Theory 47 (5), 1989-1998, 2001
3512001
Broadcasting with an energy harvesting rechargeable transmitter
J Yang, O Ozel, S Ulukus
Wireless Communications, IEEE Transactions on 11 (2), 571-583, 2012
3442012
Energy cooperation in energy harvesting communications
B Gurakan, O Ozel, J Yang, S Ulukus
Communications, IEEE Transactions on 61 (12), 4884-4898, 2013
3352013
Securing wireless communications at the physical layer
R Liu
Springer, 2010
3302010
Achieving AWGN capacity under stochastic energy harvesting
O Ozel, S Ulukus
Information Theory, IEEE Transactions on 58 (10), 6471-6483, 2012
2962012
Wireless systems and interference avoidance
C Rose, S Ulukus, RD Yates
IEEE Transactions on wireless Communications 1 (3), 415-428, 2002
2912002
The secrecy capacity region of the Gaussian MIMO multi-receiver wiretap channel
E Ekrem, S Ulukus
IEEE Transactions on Information Theory 57 (4), 2083-2114, 2011
2782011
Optimal packet scheduling in a multiple access channel with energy harvesting transmitters
J Yang, S Ulukus
Journal of Communications and Networks 14 (2), 140-150, 2012
2742012
Optimal broadcast scheduling for an energy harvesting rechargeable transmitter with a finite capacity battery
O Ozel, J Yang, S Ulukus
IEEE Transactions on Wireless Communications 11 (6), 2193-2203, 2012
2482012
Cooperative security at the physical layer: A summary of recent advances
R Bassily, E Ekrem, X He, E Tekin, J Xie, MR Bloch, S Ulukus, A Yener
IEEE Signal Processing Magazine 30 (5), 16-28, 2013
2342013
Secrecy in cooperative relay broadcast channels
E Ekrem, S Ulukus
Information Theory, IEEE Transactions on 57 (1), 137-155, 2011
2282011
Adaptive power control and MMSE interference suppression
S Ulukus, RD Yates
Wireless Networks 4, 489-496, 1998
2081998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20