Παρακολούθηση
AIKATERINI (KATERINA) ANASTASOPOULOU
AIKATERINI (KATERINA) ANASTASOPOULOU
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hcmr.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Microplastics in mussels and fish from the Northern Ionian Sea
N Digka, C Tsangaris, M Torre, A Anastasopoulou, C Zeri
Marine Pollution Bulletin 135, 30-40, 2018
2672018
Plastic debris ingested by deep-water fish of the Ionian Sea (Eastern Mediterranean)
A Anastasopoulou, C Mytilineou, CJ Smith, KN Papadopoulou
Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers 74, 11-13, 2013
1992013
Anthropogenic microfibres pollution in marine biota. A new and simple methodology to minimize airborne contamination
M Torre, N Digka, A Anastasopoulou, C Tsangaris, C Mytilineou
Marine pollution bulletin 113 (1-2), 55-61, 2016
1162016
Marine litter assessment in the Adriatic and Ionian Seas
T Vlachogianni, A Anastasopoulou, T Fortibuoni, F Ronchi, C Zeri
IPA-Adriatic DeFishGear Project, MIO-ECSDE, HCMR and ISPRA 168, 2017
782017
New cold-water coral occurrences in the Eastern Ionian Sea: Results from experimental long line fishing
C Mytilineou, CJ Smith, A Anastasopoulou, KN Papadopoulou, ...
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 99, 146-157, 2014
692014
Assessment on marine litter ingested by fish in the Adriatic and NE Ionian Sea macro-region (Mediterranean)
A Anastasopoulou, MK Viršek, DB Varezić, N Digka, T Fortibuoni, Š Koren, ...
Marine pollution bulletin 133, 841-851, 2018
662018
CoCoNet: towards coast to coast networks of marine protected areas (from the shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential
F Boero, F Foglini, S Fraschetti, P Goriup, E Macpherson, S Planes, ...
622016
“New Mediterranean Biodiversity Records”(March 2017)
L Lipej, I Acevedo, EHK Akel, A Anastasopoulou, A Angelidis, E Azzurro, ...
Mediterranean Marine Science 18 (1), 179-201, 2017
522017
Fishing for Litter in the Adriatic-Ionian macroregion (Mediterranean Sea): Strengths, weaknesses, opportunities and threats
F Ronchi, F Galgani, F Binda, M Mandić, M Peterlin, P Tutman, ...
Marine policy 100, 226-237, 2019
322019
Diet and feeding strategy of blackmouth catshark Galeus melastomus (Rafinesque 1810) in the deep-waters of the Eastern Mediterranean
A Anastasopoulou, C Mytilineou, G Dokos, E Lefkaditou, CJ Smith, ...
FSBI Symposium, Deep-Sea Biology, 8-11 July, Glasgow, UK, Book of Abstracts …, 2013
28*2013
Contemporary genetic structure and postglacial demographic history of the black scorpionfish, Scorpaena porcus, in the Mediterranean and the Black Seas
LZSP E. BOISSIN, D. MICU,M. JANCZYSZYN-LE GOFF,*† V. NEGLIA,*† L. BAT,§ V ...
Molecular Ecology 25, 2195-2209, 2016
262016
First evidence of ingested plastics by a high commercial shrimp species (Plesionika narval) in the eastern Mediterranean
L Bordbar, K Kapiris, S Kalogirou, A Anastasopoulou
Marine pollution bulletin 136, 472-476, 2018
242018
Juvenile cephalopods collected in the midwater macroplankton over a trench in the Aegean Sea (Northeastern Mediterranean)
E Lefkaditou, C Papaconstantinou, K Anastasopoulou
Israel Journal of Ecology and Evolution 45 (3), 395-405, 1999
241999
Directional bilateral asymmetry in otolith morphology may affect fish stock discrimination based on otolith shape analysis
K Mahé, D Ider, A Massaro, O Hamed, A Jurado-Ruzafa, P Gonçalves, ...
ICES Journal of Marine Science 76 (1), 232-243, 2019
222019
Feeding ecology of the shortnose greeneye Chlorophthalmus agassizi Bonaparte, 1840 (Pisces: Chlorophthalmidae) in the eastern Ionian Sea (eastern …
A Anastasopoulou, K Kapiris
Journal of Applied Ichthyology 24 (2), 170-179, 2008
212008
Impact of plastic pollution on marine life in the Mediterranean Sea
A Anastasopoulou, T Fortibuoni
Plastics in the Aquatic Environment-Part I, 135-196, 2019
192019
Modeling of floating marine litter originated from the Eastern Ionian Sea: Transport, residence time and connectivity
DV Politikos, K Tsiaras, G Papatheodorou, A Anastasopoulou
Marine Pollution Bulletin 150, 110727, 2020
172020
The diet and feeding ecology of Conger conger (L. 1758) in the deep waters of the Eastern Ionian Sea
A Anastasopoulou, CH Mytilineou, E Lefkaditou, S Kavadas, P Bekas, ...
Mediterranean Marine Science, 365-368, 2013
172013
Spatial distribution and life‐history aspects of blackspot seabream Pagellus bogaraveo (Osteichthyes: Sparidae)
C Mytilineou, K Tsagarakis, P Bekas, A Anastasopoulou, S Kavadas, ...
Journal of fish biology 83 (6), 1551-1575, 2013
132013
New records of rare deep-water fish species in the Eastern Ionian Sea (Mediterranean Sea)
C Mytilineou, A Anastasopoulou, G Christides, P Bekas, CJ Smith, ...
Journal of Natural History 47 (25-28), 1645-1662, 2013
132013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20