Παρακολούθηση
Plinio Santini Dester
Plinio Santini Dester
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dac.unicamp.br
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Performance of LoRaWAN for handling telemetry and alarm messages in industrial applications
FHC Santos Filho, PS Dester, EMG Stancanelli, P Cardieri, PHJ Nardelli, ...
Sensors 20 (11), 3061, 2020
132020
Performance Analysis and Optimization of a -Class Bipolar Network
PS Dester, P Cardieri, PHJ Nardelli, JMC Brito
IEEE access 7, 135118-135132, 2019
112019
Feasibility of alarm events upon smart metering in LoRa networks
F Helder, PS Dester, EMG Stancanelli, P Cardieri
2019 16th International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS …, 2019
72019
Energy acceptance and on momentum aperture optimization for the Sirius project
PS Dester, FH Sá, L Liu
Journal of Physics: Conference Series 874 (1), 012068, 2017
52017
Stationary analysis of the shortest queue problem
PS Dester, C Fricker, D Tibi
Queueing Systems 87 (3), 211-243, 2017
42017
Performance Analysis of Uplink Traffic for Machine Type Communication in Wireless Sensor Networks
PS Dester, FHC dos S Filho, P Cardieri
2018 IEEE 87th Vehicular Technology Conference (VTC Spring), 1-5, 2018
32018
Delay and Peak-Age-of-Information of ALOHA Networks With Limited Retransmissions
PS Dester, PHJ Nardelli, FHC dos Santos Filho, P Cardieri, P Popovski
IEEE Wireless Communications Letters 10 (10), 2328-2332, 2021
12021
Stationary distribution analysis of a queueing model with local choice
PS Dester, C Fricker, H Mohamed
29th International Conference on Probabilistic, Combinatorial and Asymptotic …, 2018
12018
Semantic-functional Communications for Multiuser Event Transmissions via Random Maps
PEG Silva, PS Dester, H Siljak, N Marchetti, PHJ Nardelli, RAA de Souza
arXiv preprint arXiv:2204.03223, 2022
2022
Semantic-functional Communications for Multiuser Event Transmissions via Random Maps
PE Gória Silva, PS Dester, H Siljak, N Marchetti, PHJ Nardelli, ...
arXiv e-prints, arXiv: 2204.03223, 2022
2022
Uniqueness of Stationary Distributions in Random Access Poisson Networks
PS Dester, PHJ Nardelli, P Cardieri
IEEE Communications Letters 25 (10), 3253-3257, 2021
2021
Throughput-Delay Tradeoff in Coupled Queues in Wireless Networks: Priority and Concurrent Transmissions Regimes
RT Bergamo, PS Dester, P Cardieri
IEEE Transactions on Wireless Communications 20 (8), 5423-5433, 2021
2021
Balancing queues with a random local choice algorithm
C Fricker, P Dester, H Mohamed
2017
Bandwidth Partitioning in Random-Access Poisson Networks: Stability, Throughput and Delay
PS Dester, P Cardieri
Throughput and Delay, 0
SÁ, FH de; LIU, L. Energy Acceptance and on Momentum Aperture Optimization for the Sirius Project
PS DESTER
Proceedings of IPAC 2017, 3041-3044, 0
Stationary Distribution Analysis of a Queueing Model with Local Choice
C Fricker, PS Dester, H Mohamed
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16