Παρακολούθηση
Blaise Petitpierre
Blaise Petitpierre
Lausanne
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unil.ch
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Measuring ecological niche overlap from occurrence and spatial environmental data
O Broennimann, MC Fitzpatrick, PB Pearman, B Petitpierre, L Pellissier, ...
Global ecology and biogeography 21 (4), 481-497, 2012
15402012
ecospat: an R package to support spatial analyses and modeling of species niches and distributions
V Di Cola, O Broennimann, B Petitpierre, FT Breiner, M d'Amen, C Randin, ...
Ecography 40 (6), 774-787, 2017
9532017
Climatic niche shifts are rare among terrestrial plant invaders
B Petitpierre, C Kueffer, O Broennimann, C Randin, C Daehler, A Guisan
Science 335 (6074), 1344-1348, 2012
9152012
Unifying niche shift studies: insights from biological invasions
A Guisan, B Petitpierre, O Broennimann, C Daehler, C Kueffer
Trends in ecology & evolution 29 (5), 260-269, 2014
6912014
ecospat: Spatial ecology miscellaneous methods
O Broennimann, V Di Cola, A Guisan
R package version 1, 2015
2712015
Biological Flora of the British Isles: Ambrosia artemisiifolia
F Essl, K Biró, D Brandes, O Broennimann, JM Bullock, DS Chapman, ...
Journal of Ecology 103 (4), 1069-1098, 2015
2602015
Selecting predictors to maximize the transferability of species distribution models: Lessons from cross‐continental plant invasions
B Petitpierre, O Broennimann, C Kueffer, C Daehler, A Guisan
Global Ecology and Biogeography 26 (3), 275-287, 2017
2442017
Building the niche through time: using 13,000 years of data to predict the effects of climate change on three tree species in Europe
L Maiorano, R Cheddadi, NE Zimmermann, L Pellissier, B Petitpierre, ...
Global Ecology and Biogeography 22 (3), 302-317, 2013
2222013
Will climate change increase the risk of plant invasions into mountains?
B Petitpierre, K McDougall, T Seipel, O Broennimann, A Guisan, C Kueffer
Ecological Applications 26 (2), 530-544, 2016
1612016
Human cooperation in social dilemmas: comparing the Snowdrift game with the Prisoner's Dilemma
R Kümmerli, C Colliard, N Fiechter, B Petitpierre, F Russier, L Keller
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 274 (1628), 2965-2970, 2007
1392007
Measuring the relative effect of factors affecting species distribution model predictions
E Thibaud, B Petitpierre, O Broennimann, AC Davison, A Guisan
Methods in Ecology and Evolution 5 (9), 947-955, 2014
1352014
The mossy north: an inverse latitudinal diversity gradient in European bryophytes
RG Mateo, O Broennimann, S Normand, B Petitpierre, MB Araújo, ...
Scientific Reports 6 (1), 25546, 2016
1282016
Residence time, expansion toward the equator in the invaded range and native range size matter to climatic niche shifts in non‐native species
Y Li, X Liu, X Li, B Petitpierre, A Guisan
Global Ecology and Biogeography 23 (10), 1094-1104, 2014
1192014
Multiple introductions boosted genetic diversity in the invasive range of black cherry (Prunus serotina; Rosaceae)
M Pairon, B Petitpierre, M Campbell, A Guisan, O Broennimann, PV Baret, ...
Annals of Botany 105 (6), 881-890, 2010
982010
Contrasting spatio‐temporal climatic niche dynamics during the eastern and western invasions of spotted knapweed in North America
O Broennimann, P Mráz, B Petitpierre, A Guisan, H Müller‐Schärer
Journal of Biogeography 41 (6), 1126-1136, 2014
902014
Evolution of C4 Phosphoenolpyruvate Carboxykinase in Grasses, from Genotype to Phenotype
PA Christin, B Petitpierre, N Salamin, L Büchi, G Besnard
Molecular Biology and Evolution 26 (2), 357-365, 2009
862009
Evolutionary Insights on C4 Photosynthetic Subtypes in Grasses from Genomics and Phylogenetics
PA Christin, E Samaritani, B Petitpierre, N Salamin, G Besnard
Genome Biology and Evolution 1, 221-230, 2009
742009
From climatic niche conservatism to spatial predictions: what can invasive mosses tell us?
RG Mateo, O Broennimann, B Petitpierre, J Muñoz, J van Rooy, A Guisan, ...
Ecography 37, 2014
57*2014
Realized climatic niches are conserved along maximum temperatures among herpetofaunal invaders
X Liu, B Petitpierre, O Broennimann, X Li, A Guisan, Y Li
Journal of Biogeography 44 (1), 111-121, 2017
442017
Distance to native climatic niche margins explains establishment success of alien mammals
O Broennimann, B Petitpierre, M Chevalier, M González-Suárez, ...
Nature Communications 12 (1), 1-8, 2021
392021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20