Παρακολούθηση
Junichi Yamagishi
Junichi Yamagishi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nii.ac.jp - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mesonet: a compact facial video forgery detection network
D Afchar, V Nozick, J Yamagishi, I Echizen
2018 IEEE international workshop on information forensics and security (WIFS …, 2018
10712018
The HMM-based speech synthesis system (HTS) version 2.0.
H Zen, T Nose, J Yamagishi, S Sako, T Masuko, AW Black, K Tokuda
SSW 6, 294-299, 2007
6912007
Spoofing and countermeasures for speaker verification: A survey
Z Wu, N Evans, T Kinnunen, J Yamagishi, F Alegre, H Li
speech communication 66, 130-153, 2015
6462015
Speech synthesis based on hidden Markov models
K Tokuda, Y Nankaku, T Toda, H Zen, J Yamagishi, K Oura
Proceedings of the IEEE 101 (5), 1234-1252, 2013
5522013
ASVspoof 2015: the First Automatic Speaker Verification Spoofing and Countermeasures Challenge
MSAS Zhizheng Wu, Tomi Kinnunen, Nicholas Evans, Junichi Yamagishi, Cemal Hanilc
Interspeech 2015, 2015
522*2015
ASVspoof 2019: Future horizons in spoofed and fake audio detection
M Todisco, X Wang, V Vestman, M Sahidullah, H Delgado, A Nautsch, ...
arXiv preprint arXiv:1904.05441, 2019
5062019
Capsule-forensics: Using capsule networks to detect forged images and videos
HH Nguyen, J Yamagishi, I Echizen
ICASSP 2019-2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2019
4802019
The ASVspoof 2017 challenge: Assessing the limits of replay spoofing attack detection
T Kinnunen, M Sahidullah, H Delgado, M Todisco, N Evans, J Yamagishi, ...
ISCA (the International Speech Communication Association), 2017
4452017
Analysis of speaker adaptation algorithms for HMM-based speech synthesis and a constrained SMAPLR adaptation algorithm
J Yamagishi, T Kobayashi, Y Nakano, K Ogata, J Isogai
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 17 (1), 66-83, 2009
4302009
Analysis of speaker adaptation algorithms for HMM-based speech synthesis and a constrained SMAPLR adaptation algorithm
J Yamagishi, T Kobayashi, Y Nakano, K Ogata, J Isogai
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 17 (1), 66-83, 2009
4262009
CSTR VCTK Corpus: English Multi-speaker Corpus for CSTR Voice Cloning Toolkit
C Veaux, J Yamagishi, K MacDonald
University of Edinburgh. The Centre for Speech Technology Research (CSTR), 2012
407*2012
Multi-task learning for detecting and segmenting manipulated facial images and videos
HH Nguyen, F Fang, J Yamagishi, I Echizen
2019 IEEE 10th international conference on biometrics theory, applications …, 2019
3862019
Investigating RNN-based speech enhancement methods for noise-robust Text-to-Speech.
C Valentini-Botinhao, X Wang, S Takaki, J Yamagishi
SSW, 146-152, 2016
3322016
The voice conversion challenge 2018: Promoting development of parallel and nonparallel methods
J Lorenzo-Trueba, J Yamagishi, T Toda, D Saito, F Villavicencio, ...
arXiv preprint arXiv:1804.04262, 2018
3212018
The voice bank corpus: Design, collection and data analysis of a large regional accent speech database
C Veaux, J Yamagishi, S King
2013 international conference oriental COCOSDA held jointly with 2013 …, 2013
3132013
Distinguishing computer graphics from natural images using convolution neural networks
N Rahmouni, V Nozick, J Yamagishi, I Echizen
2017 IEEE workshop on information forensics and security (WIFS), 1-6, 2017
2922017
HMM-based speech synthesis utilizing glottal inverse filtering
T Raitio, A Suni, J Yamagishi, H Pulakka, J Nurminen, M Vainio, P Alku
IEEE transactions on audio, speech, and language processing 19 (1), 153-165, 2010
2732010
Evaluation of speaker verification security and detection of HMM-based synthetic speech
PL De Leon, M Pucher, J Yamagishi, I Hernaez, I Saratxaga
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 20 (8), 2280-2290, 2012
2652012
Average-voice-based speech synthesis using HSMM-based speaker adaptation and adaptive training
J Yamagishi, T Kobayashi
IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems 90 (2), 533-543, 2007
2562007
Robust speaker-adaptive HMM-based text-to-speech synthesis
J Yamagishi, T Nose, H Zen, ZH Ling, T Toda, K Tokuda, S King, S Renals
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 17 (6), 1208-1230, 2009
2442009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20