Παρακολούθηση
Pierre Alliez
Pierre Alliez
Senior Researcher, Team Leader and Head of Science, Inria Sophia Antipolis - Méditerranée
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Convolutional neural networks for large-scale remote-sensing image classification
E Maggiori, Y Tarabalka, G Charpiat, P Alliez
IEEE Transactions on geoscience and remote sensing 55 (2), 645-657, 2016
8802016
Variational shape approximation
D Cohen-Steiner, P Alliez, M Desbrun
ACM SIGGRAPH 2004 Papers, 905-914, 2004
8692004
Intrinsic parameterizations of surface meshes
M Desbrun, M Meyer, P Alliez
Computer graphics forum 21 (3), 209-218, 2002
8332002
Polygon mesh processing
M Botsch, L Kobbelt, M Pauly, P Alliez, B Lévy
CRC press, 2010
8322010
Anisotropic polygonal remeshing
P Alliez, D Cohen-Steiner, O Devillers, B Lévy, M Desbrun
ACM SIGGRAPH 2003 Papers, 485-493, 2003
7902003
Can semantic labeling methods generalize to any city? the inria aerial image labeling benchmark
E Maggiori, Y Tarabalka, G Charpiat, P Alliez
2017 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS …, 2017
4882017
Variational tetrahedral meshing
P Alliez, D Cohen-Steiner, M Yvinec, M Desbrun
ACM SIGGRAPH 2005 Papers, 617-625, 2005
4442005
A survey of surface reconstruction from point clouds
M Berger, A Tagliasacchi, LM Seversky, P Alliez, G Guennebaud, ...
Computer Graphics Forum 36 (1), 301-329, 2017
4042017
Interactive geometry remeshing
P Alliez, M Meyer, M Desbrun
ACM Transactions on Graphics (TOG) 21 (3), 347-354, 2002
4042002
Periodic global parameterization
N Ray, WC Li, B Lévy, A Sheffer, P Alliez
ACM Transactions on Graphics (TOG) 25 (4), 1460-1485, 2006
3912006
State of the art in surface reconstruction from point clouds
M Berger, A Tagliasacchi, L Seversky, P Alliez, J Levine, A Sharf, C Silva
Eurographics 2014-State of the Art Reports 1 (1), 161-185, 2014
3552014
Recent advances in compression of 3D meshes
P Alliez, C Gotsman
Advances in multiresolution for geometric modelling, 3-26, 2005
3272005
Recent advances in remeshing of surfaces
P Alliez, G Ucelli, C Gotsman, M Attene
Shape analysis and structuring, 53-82, 2008
3222008
Valence‐driven connectivity encoding for 3D meshes
P Alliez, M Desbrun
Computer graphics forum 20 (3), 480-489, 2001
3192001
Progressive compression for lossless transmission of triangle meshes
P Alliez, M Desbrun
Proceedings of the 28th annual conference on Computer graphics and …, 2001
2772001
Voronoi-based variational reconstruction of unoriented point sets
P Alliez, D Cohen-Steiner, Y Tong, M Desbrun
Symposium on Geometry processing 7, 39-48, 2007
2752007
Designing quadrangulations with discrete harmonic forms
Y Tong, P Alliez, D Cohen-Steiner, M Desbrun
Eurographics symposium on geometry processing, 2006
2582006
Isotropic surface remeshing
P Alliez, EC De Verdire, O Devillers, M Isenburg
2003 Shape Modeling International., 49-58, 2003
2192003
Geometric modeling based on polygonal meshes
M Botsch, M Pauly, L Kobbelt, P Alliez, B Lévy, S Bischoff, C Röossl
1992007
High-resolution aerial image labeling with convolutional neural networks
E Maggiori, Y Tarabalka, G Charpiat, P Alliez
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 55 (12), 7092-7103, 2017
1962017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20