Παρακολούθηση
Sasha Luccioni
Sasha Luccioni
Άλλα ονόματαAlexandra Luccioni, Alexandra Vorobyova
Hugging Face
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα huggingface.co - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tackling climate change with machine learning
D Rolnick, PL Donti, LH Kaack, K Kochanski, A Lacoste, K Sankaran, ...
ACM Computing Surveys (CSUR) 55 (2), 1-96, 2022
565*2022
Mapping the landscape of artificial intelligence applications against COVID-19
J Bullock, A Luccioni, KH Pham, CSN Lam, M Luengo-Oroz
Journal of Artificial Intelligence Research 69, 807-845, 2020
4432020
Quantifying the carbon emissions of machine learning
A Lacoste, A Luccioni, V Schmidt, T Dandres
arXiv preprint arXiv:1910.09700, 2019
2862019
Artificial intelligence cooperation to support the global response to COVID-19
M Luengo-Oroz, K Hoffmann Pham, J Bullock, R Kirkpatrick, A Luccioni, ...
Nature Machine Intelligence 2 (6), 295-297, 2020
992020
Bloom: A 176b-parameter open-access multilingual language model
TL Scao, A Fan, C Akiki, E Pavlick, S Ilić, D Hesslow, R Castagné, ...
arXiv preprint arXiv:2211.05100, 2022
682022
Visualizing the consequences of climate change using cycle-consistent adversarial networks
V Schmidt, A Luccioni, SK Mukkavilli, N Balasooriya, K Sankaran, ...
arXiv preprint arXiv:1905.03709, 2019
382019
What’s in the box? an analysis of undesirable content in the Common Crawl corpus
A Luccioni, J Viviano
Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2021
28*2021
CodeCarbon: estimate and track carbon emissions from machine learning computing
V Schmidt, K Goyal, A Joshi, B Feld, L Conell, N Laskaris, D Blank, ...
Cited on, 20, 2021
272021
On the morality of artificial intelligence [Commentary]
A Luccioni, Y Bengio
IEEE Technology and Society Magazine 39 (1), 16-25, 2020
22*2020
Measuring the carbon intensity of ai in cloud instances
J Dodge, T Prewitt, R Tachet des Combes, E Odmark, R Schwartz, ...
2022 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, 1877-1894, 2022
182022
Data governance in the age of large-scale data-driven language technology
Y Jernite, H Nguyen, S Biderman, A Rogers, M Masoud, V Danchev, ...
2022 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, 2206-2222, 2022
142022
Using natural language processing to analyze financial climate disclosures
A Luccioni, H Palacios
Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning, Long …, 2019
142019
Automated identification of climate risk disclosures in annual corporate reports
D Friederich, LH Kaack, A Luccioni, B Steffen
arXiv preprint arXiv:2108.01415, 2021
132021
Analyzing sustainability reports using natural language processing
A Luccioni, E Baylor, N Duchene
arXiv preprint arXiv:2011.08073, 2020
132020
You reap what you sow: On the challenges of bias evaluation under multilingual settings
Z Talat, A Névéol, S Biderman, M Clinciu, M Dey, S Longpre, S Luccioni, ...
Proceedings of BigScience Episode# 5--Workshop on Challenges & Perspectives …, 2022
122022
Using artificial intelligence to visualize the impacts of climate change
A Luccioni, V Schmidt, V Vardanyan, Y Bengio
IEEE Computer Graphics and Applications 41 (1), 8-14, 2021
102021
From artificial intelligence bias to inequality in the time of COVID-19
M Luengo-Oroz, J Bullock, KH Pham, CSN Lam, A Luccioni
IEEE Technology and Society Magazine 40 (1), 71-79, 2021
82021
CodeCarbon: estimate and track carbon emissions from machine learning computing (2021)
V Schmidt, K Goyal, A Joshi, B Feld, L Conell, N Laskaris, D Blank, ...
DOI: https://doi. org/10.5281/zenodo 4658424, 2021
82021
Leveraging Digital Disruptions for a Climate-Safe and Equitable World: The Dˆ2S Agenda:[Commentary]
A Luers, J Garard, ALS Clair, O Gaffney, T Hassenboehler, L Langlois, ...
IEEE Technology and Society Magazine 39 (2), 18-31, 2020
82020
Overspecified references: An experiment on lexical acquisition in a virtual environment
A Luccioni, L Benotti, F Landragin
Computers in Human Behavior 49, 94-101, 2015
82015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20