Παρακολούθηση
Christos Baziotis
Christos Baziotis
PhD Candidate
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Datastories at semeval-2017 task 4: Deep lstm with attention for message-level and topic-based sentiment analysis
C Baziotis, N Pelekis, C Doulkeridis
ACL 2017 (SemEval Workshop), 747-754, 2017
5262017
NTUA-SLP at SemEval-2018 Task 1: predicting affective content in tweets with deep attentive RNNs and transfer learning
C Baziotis, N Athanasiou, A Chronopoulou, A Kolovou, ...
SemEval-2018, 2018
1272018
An Embarrassingly Simple Approach for Transfer Learning from Pretrained Language Models
A Chronopoulou, C Baziotis, A Potamianos
NAACL 2019, 2019
1092019
SEQ3: Differentiable Sequence-to-Sequence-to-Sequence Autoencoder for Unsupervised Abstractive Sentence Compression
C Baziotis, I Androutsopoulos, I Konstas, A Potamianos
NAACL 2019, 2019
772019
Ntua-slp at semeval-2018 task 3: Tracking ironic tweets using ensembles of word and character level attentive rnns
C Baziotis, N Athanasiou, P Papalampidi, A Kolovou, G Paraskevopoulos, ...
SemEval-2018, 2018
572018
Language Model Prior for Low-Resource Neural Machine Translation
C Baziotis, B Haddow, A Birch
EMNLP 2020, 2020
462020
Datastories at semeval-2017 task 6: Siamese lstm with attention for humorous text comparison
C Baziotis, N Pelekis, C Doulkeridis
ACL 2017 (SemEval Workshop), 390-395, 2017
292017
Attention-based Conditioning Methods for External Knowledge Integration
K Margatina, C Baziotis, A Potamianos
ACL 2019, 2019
252019
Integrating Recurrence Dynamics for Speech Emotion Recognition
E Tzinis, G Paraskevopoulos, C Baziotis, A Potamianos
Interspeech 2018, 2018
232018
NTUA-SLP at IEST 2018: Ensemble of neural transfer methods for implicit emotion classification
A Chronopoulou, A Margatina, C Baziotis, A Potamianos
WASSA 2018, 2018
172018
Ntua-slp at semeval-2018 task 2: Predicting emojis using rnns with context-aware attention
C Baziotis, N Athanasiou, G Paraskevopoulos, N Ellinas, A Kolovou, ...
SemEval-2018, 2018
172018
Hierarchical bi-directional attention-based RNNs for supporting document classification on protein–protein interactions affected by genetic mutations
A Fergadis, C Baziotis, D Pappas, H Papageorgiou, A Potamianos
Database 2018, 2018
13*2018
Multilingual Machine Translation with Hyper-Adapters
C Baziotis, M Artetxe, J Cross, S Bhosale
EMNLP 2022, 2022
62022
Automatic Evaluation and Analysis of Idioms in Neural Machine Translation
C Baziotis, P Mathur, E Hasler
EACL 2023, 2022
32022
Exploring Unsupervised Pretraining Objectives for Machine Translation
C Baziotis, I Titov, A Birch, B Haddow
ACL 2021 (Findings), 2021
32021
When Does Monolingual Data Help Multilingual Translation: The Role of Domain and Model Scale
C Baziotis, B Zhang, A Birch, B Haddow
arXiv preprint arXiv:2305.14124, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16