Παρακολούθηση
Christos Baziotis
Christos Baziotis
Researcher, Samaya AI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Datastories at semeval-2017 task 4: Deep lstm with attention for message-level and topic-based sentiment analysis
C Baziotis, N Pelekis, C Doulkeridis
ACL 2017 (SemEval Workshop), 747-754, 2017
5912017
NTUA-SLP at SemEval-2018 Task 1: predicting affective content in tweets with deep attentive RNNs and transfer learning
C Baziotis, N Athanasiou, A Chronopoulou, A Kolovou, ...
SemEval-2018, 2018
1502018
An Embarrassingly Simple Approach for Transfer Learning from Pretrained Language Models
A Chronopoulou, C Baziotis, A Potamianos
NAACL 2019, 2019
1282019
SEQ3: Differentiable Sequence-to-Sequence-to-Sequence Autoencoder for Unsupervised Abstractive Sentence Compression
C Baziotis, I Androutsopoulos, I Konstas, A Potamianos
NAACL 2019, 2019
932019
Ntua-slp at semeval-2018 task 3: Tracking ironic tweets using ensembles of word and character level attentive rnns
C Baziotis, N Athanasiou, P Papalampidi, A Kolovou, G Paraskevopoulos, ...
SemEval-2018, 2018
682018
Language Model Prior for Low-Resource Neural Machine Translation
C Baziotis, B Haddow, A Birch
EMNLP 2020, 2020
662020
Attention-based Conditioning Methods for External Knowledge Integration
K Margatina, C Baziotis, A Potamianos
ACL 2019, 2019
362019
Datastories at semeval-2017 task 6: Siamese lstm with attention for humorous text comparison
C Baziotis, N Pelekis, C Doulkeridis
ACL 2017 (SemEval Workshop), 390-395, 2017
362017
Integrating Recurrence Dynamics for Speech Emotion Recognition
E Tzinis, G Paraskevopoulos, C Baziotis, A Potamianos
Interspeech 2018, 2018
282018
Ntua-slp at semeval-2018 task 2: Predicting emojis using rnns with context-aware attention
C Baziotis, N Athanasiou, G Paraskevopoulos, N Ellinas, A Kolovou, ...
SemEval-2018, 2018
212018
Multilingual Machine Translation with Hyper-Adapters
C Baziotis, M Artetxe, J Cross, S Bhosale
EMNLP 2022, 2022
202022
NTUA-SLP at IEST 2018: Ensemble of neural transfer methods for implicit emotion classification
A Chronopoulou, A Margatina, C Baziotis, A Potamianos
WASSA 2018, 2018
192018
Hierarchical bi-directional attention-based RNNs for supporting document classification on protein–protein interactions affected by genetic mutations
A Fergadis, C Baziotis, D Pappas, H Papageorgiou, A Potamianos
Database 2018, bay076, 2018
15*2018
Exploring Unsupervised Pretraining Objectives for Machine Translation
C Baziotis, I Titov, A Birch, B Haddow
ACL 2021 (Findings), 2021
72021
Automatic Evaluation and Analysis of Idioms in Neural Machine Translation
C Baziotis, P Mathur, E Hasler
EACL 2023, 2022
62022
When does monolingual data help multilingual translation: The role of domain and model scale
C Baziotis, B Zhang, A Birch, B Haddow
NAACL 2024, 2023
22023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16