Παρακολούθηση
Sotirios Koussouris
Sotirios Koussouris
Project and R&D Innovation Manager at National Technical
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα epu.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Current and future challenges of software engineering for services and applications
G Casale, C Chesta, P Deussen, E Di Nitto, P Gouvas, S Koussouris, ...
Procedia computer science 97, 34-42, 2016
642016
Citizens collaboration and co-creation in public service delivery: The COCKPIT project
P Kokkinakos, S Koussouris, D Panopoulos, D Askounis, A Ramfos, ...
International Journal of Electronic Government Research (IJEGR) 8 (3), 33-62, 2012
512012
A review of the European Union eParticipation action pilot projects
S Koussouris, Y Charalabidis, D Askounis
Transforming Government: People, Process and Policy, 2011
472011
Digging into the real-life enterprise interoperability areas definition and overview of the main research areas
S Koussouris, F Lampathaki, S Mouzakitis, Y Charalabidis, J Psarras
Proceedings of CENT, 19-22, 2011
392011
Digital transformation: is public sector following the enterprise 2.0 paradigm?
P Kokkinakos, O Markaki, S Koussouris, J Psarras
International Conference on Digital Transformation and Global Society, 96-105, 2016
382016
Empowering open and collaborative governance: Technologies and methods for online citizen engagement in public policy making
Y Charalabidis, S Koussouris
Springer Science & Business Media, 2012
312012
User involvement in software development processes
I Alvertis, S Koussouris, D Papaspyros, E Arvanitakis, S Mouzakitis, ...
Procedia Computer Science 97, 73-83, 2016
292016
Accelerating policy making 2.0: innovation directions and research perspectives as distilled from four standout cases
S Koussouris, F Lampathaki, P Kokkinakos, D Askounis, G Misuraca
Government Information Quarterly 32 (2), 142-153, 2015
292015
Infusing scientific foundations into Enterprise Interoperability
F Lampathaki, S Koussouris, C Agostinho, R Jardim-Goncalves, ...
Computers in Industry 63 (8), 858-866, 2012
292012
CloudTeams: Bridging the gap between developers and customers during software development processes
S Franken, S Kolvenbach, W Prinz, I Alvertis, S Koussouris
Procedia Computer Science 68, 188-195, 2015
272015
Challenges and opportunities in renovating public sector information by enabling linked data and analytics
S Mouzakitis, D Papaspyros, M Petychakis, S Koussouris, A Zafeiropoulos, ...
Information Systems Frontiers 19 (2), 321-336, 2017
262017
The Greek electronic Government Interoperability Framework: Standards and infrastructures for one-stop service provision
Y Charalabidis, F Lampathaki, D Sarantis, AM Sourouni, S Mouzakitis, ...
2008 Panhellenic Conference on Informatics, 66-70, 2008
242008
Towards adopting dynamic manufacturing networks for future manufacturing: benefits and risks of the IMAGINE DMN end-to-end management methodology
O Markaki, D Panopoulos, P Kokkinakos, S Koussouris, D Askounis
2013 Workshops on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative …, 2013
192013
ICT for governance and policy modelling: Visionary directions and research paths
Y Charalabidis, S Koussouris, F Lampathaki, G Misuraca
Empowering open and collaborative governance, 263-282, 2012
192012
Building a local administration services portal for citizens and businesses: service composition, architecture and back-office interoperability issues
S Koussouris, Y Charalabidis, G Gionis, T Tsitsanis, J Psarras
International Conference on Electronic Government, 80-91, 2007
182007
Paving the way for future research in ICT for governance and policy modelling
F Lampathaki, Y Charalabidis, D Osimo, S Koussouris, S Armenia, ...
International Conference on Electronic Government, 50-61, 2011
162011
Lessons from monitoring and assessing EC-funded eParticipation projects: Citizen engagement and participation impact
M Bicking, A Triantafillou, F Henderson, S Koussouris, MA Wimmer
2011 IST-Africa Conference Proceedings, 1-8, 2011
142011
Empowering citizens in public service design and delivery: a reference model and methodology
Y Taher, WJ Heuvel, S Koussouris, C Georgousopoulos
European Conference on a Service-Based Internet, 129-136, 2010
132010
E-government services composition using multi-faceted metadata classification structures
F Lampathaki, Y Charalabidis, D Sarantis, S Koussouris, D Askounis
International Conference on Electronic Government, 116-126, 2007
132007
Using crowdsourced and anonymized personas in the requirements elicitation and software development phases of software engineering
I Alvertis, D Papaspyros, S Koussouris, S Mouzakitis, D Askounis
2016 11th International Conference on Availability, Reliability and Security …, 2016
122016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20