Παρακολούθηση
Daniel Gerber
Daniel Gerber
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα informatik.uni-leipzig.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Template-based question answering over RDF data
C Unger, L Bühmann, J Lehmann, AC Ngonga Ngomo, D Gerber, ...
Proceedings of the 21st international conference on World Wide Web, 639-648, 2012
6492012
The origins and spread of domestic horses from the Western Eurasian steppes
P Librado, N Khan, A Fages, MA Kusliy, T Suchan, L Tonasso-Calvière, ...
Nature 598 (7882), 634-640, 2021
2702021
AGDISTIS-graph-based disambiguation of named entities using linked data
R Usbeck, AC Ngonga Ngomo, M Röder, D Gerber, SA Coelho, S Auer, ...
The Semantic Web–ISWC 2014: 13th International Semantic Web Conference, Riva …, 2014
2662014
Sorry, i don't speak SPARQL: translating SPARQL queries into natural language
AC Ngonga Ngomo, L Bühmann, C Unger, J Lehmann, D Gerber
Proceedings of the 22nd international conference on World Wide Web, 977-988, 2013
1322013
Bootstrapping the Linked Data Web
D Gerber, ACN Ngomo
1st Workshop on Web Scale Knowledge Extraction@ ISWC 2011, 2011
1252011
N³-A Collection of Datasets for Named Entity Recognition and Disambiguation in the NLP Interchange Format.
M Röder, R Usbeck, S Hellmann, D Gerber, A Both
LREC, 3529-3533, 2014
1122014
Defacto-deep fact validation
J Lehmann, D Gerber, M Morsey, AC Ngonga Ngomo
International semantic web conference, 312-327, 2012
1102012
Defacto—temporal and multilingual deep fact validation
D Gerber, D Esteves, J Lehmann, L Bühmann, R Usbeck, ACN Ngomo, ...
Journal of Web Semantics 35, 85-101, 2015
962015
Real-time RDF extraction from unstructured data streams
D Gerber, S Hellmann, L Bühmann, T Soru, R Usbeck, ...
The Semantic Web–ISWC 2013: 12th International Semantic Web Conference …, 2013
932013
Extracting Multilingual Natural-Language Patterns for RDF Predicates
D Gerber, ACN Ngomo
87*
Keyword-driven sparql query generation leveraging background knowledge
S Shekarpour, S Auer, ACN Ngomo, D Gerber, S Hellmann, C Stadler
Web Intelligence and Intelligent Agent Technology (WI-IAT), 2011 IEEE/WIC …, 2011
632011
Genetic insights into the social organisation of the Avar period elite in the 7th century AD Carpathian Basin
V Csáky, D Gerber, I Koncz, G Csiky, BG Mende, B Szeifert, B Egyed, ...
Scientific Reports 10 (1), 948, 2020
612020
DEQA: Deep Web Extraction for Question Answering
J Lehmann, T Furche, G Grasso, AC Ngonga-Ngomo, A Sellers, C Unger, ...
58*
AGDISTIS–agnostic disambiguation of named entities using linked open data
R Usbeck, AC Ngonga Ngomo, M Röder, D Gerber, S Athaide Coelho, ...
ECAI 2014, 1113-1114, 2014
472014
Model choice, missing data, and taxon sampling impact phylogenomic inference of deep Basidiomycota relationships
AN Prasanna, D Gerber, T Kijpornyongpan, MC Aime, VP Doyle, LG Nagy
Systematic biology 69 (1), 17-37, 2020
422020
Hybrid acquisition of temporal scopes for RDF data
A Rula, M Palmonari, AC Ngonga Ngomo, D Gerber, J Lehmann, ...
The Semantic Web: Trends and Challenges: 11th International Conference, ESWC …, 2014
332014
SPARQL2NL: verbalizing SPARQL queries
AC Ngonga Ngomo, L Bühmann, C Unger, J Lehmann, D Gerber
Proceedings of the 22nd International Conference on World Wide Web, 329-332, 2013
312013
Early medieval genetic data from Ural region evaluated in the light of archaeological evidence of ancient Hungarians
V Csáky, D Gerber, B Szeifert, B Egyed, B Stégmár, SG Botalov, ...
Scientific reports 10 (1), 19137, 2020
282020
Tracing genetic connections of ancient Hungarians to the 6th–14th century populations of the Volga-Ural region
B Szeifert, D Gerber, V Csáky, P Langó, DA Stashenkov, AA Khokhlov, ...
Human Molecular Genetics 31 (19), 3266-3280, 2022
162022
Generating SPARQL queries using templates
S Shekarpour, S Auer, AC Ngonga Ngomo, D Gerber, S Hellmann, ...
Web Intelligence and Agent Systems: An International Journal 11 (3), 283-295, 2013
142013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20