Παρακολούθηση
Lars Ole Schwen
Lars Ole Schwen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mevis.fraunhofer.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
GPU-Accelerated Sparse Matrix-Matrix Multiplication by Iterative Row Merging
F Gremse, A Höfter, LO Schwen, F Kiessling, U Naumann
SIAM Journal on Scientific Computing 37 (1), C54-C71, 2015
962015
Composite finite elements for 3D image based computing
F Liehr, T Preusser, M Rumpf, S Sauter, LO Schwen
Computing and Visualization in Science 12 (4), 171-188, 2009
822009
Physiologically-based modelling in mice suggests an aggravated loss of clearance capacity after toxic liver damage
A Schenk, A Ghallab, U Hofmann, R Hassan, M Schwarz, A Schuppert, ...
Scientific Reports 7 (1), 6224, 2017
662017
Spatio-temporal simulation of first pass drug perfusion in the liver
LO Schwen, M Krauss, C Niederalt, F Gremse, F Kiessling, A Schenk, ...
PLoS Comput Biol 10 (3), e1003499, 2014
612014
Analysis and Algorithmic Generation of Hepatic Vascular Systems
LO Schwen, T Preusser
International Journal of Hepatology 2012, 2012
612012
Representative Sinusoids for Hepatic Four-Scale Pharmacokinetics Simulations
LO Schwen, A Schenk, C Kreutz, J Timmer, MMB Rodríguez, L Kuepfer, ...
PloS one 10 (7), e0133653, 2015
512015
3D composite finite elements for elliptic boundary value problems with discontinuous coefficients
T Preusser, M Rumpf, S Sauter, LO Schwen
SIAM Journal on Scientific Computing 33 (5), 2115-2143, 2011
472011
Zonated quantification of steatosis in an entire mouse liver
LO Schwen, A Homeyer, M Schwier, U Dahmen, O Dirsch, A Schenk, ...
Computers in Biology and Medicine 73, 108-118, 2016
462016
Computational Modeling in Liver Surgery
B Christ, U Dahmen, KH Herrmann, M König, JR Reichenbach, T Ricken, ...
Frontiers in Physiology 8, 906, 2017
452017
Recommendations on compiling test datasets for evaluating artificial intelligence solutions in pathology
A Homeyer, C Geißler, LO Schwen, F Zakrzewski, T Evans, ...
Modern Pathology 35 (12), 1759-1769, 2022
422022
Intrahepatic Vascular Anatomy in Rats and Mice—Variations and Surgical Implications
C Sänger, A Schenk, LO Schwen, L Wang, S Zafarnia, F Kiessling, C Xie, ...
PLoS one 10 (11), e0141798, 2015
402015
Artificial intelligence in pathology: From prototype to product
A Homeyer, J Lotz, LO Schwen, N Weiss, D Romberg, H Höfener, N Zerbe, ...
Journal of pathology informatics 12 (1), 13, 2021
322021
Data-Driven Discovery of Immune Contexture Biomarkers
LO Schwen, E Andersson, K Korski, N Weiss, S Haase, F Gaire, H Hahn, ...
Frontiers in Oncology 8, 627, 2018
252018
Finite element simulation of bone microstructures
T Preusser, M Rumpf, LO Schwen
Proceedings of the 14th Finite Element Workshop, 2007
242007
Quantification of Hepatic Vascular and Parenchymal Regeneration in Mice
C Xie, LO Schwen, W Wei, A Schenk, S Zafarnia, F Gremse, U Dahmen
PLOS ONE 11 (8), e0160581, 2016
162016
Algorithmically Generated Rodent Hepatic Vascular Trees in Arbitrary Detail
LO Schwen, W Wei, F Gremse, J Ehling, L Wang, U Dahmen, T Preusser
Journal of Theoretical Biology 365, 289-300, 2014
162014
Determining effective elasticity parameters of microstructured materials
LO Schwen, U Wolfram, HJ Wilke, M Rumpf
Proceedings of the 15th Workshop on the Finite Element Method in Biomedical …, 2008
142008
Evaluating generic AutoML tools for computational pathology
LO Schwen, D Schacherer, C Geißler, A Homeyer
Informatics in Medicine Unlocked 29, 100853, 2022
132022
Numerical homogenization of trabecular bone specimens using composite finite elements
M Rumpf, LO Schwen, HJ Wilke, U Wolfram
1st Conference on Multiphysics Simulation–Advanced Methods for Industrial …, 2010
132010
Focused scores enable reliable discrimination of small differences in steatosis
A Homeyer, S Hammad, LO Schwen, U Dahmen, H Höfener, Y Gao, ...
Diagnostic Pathology 13 (1), 76, 2018
112018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20