Παρακολούθηση
Hui Wan
Hui Wan
IBM research AI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.ibm.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
OpenRuleBench: An analysis of the performance of rule engines
S Liang, P Fodor, H Wan, M Kifer
Proceedings of the 18th international conference on World wide web, 601-610, 2009
1632009
doc2dial: A goal-oriented document-grounded dialogue dataset
S Feng, H Wan, C Gunasekara, SS Patel, S Joshi, LA Lastras
arXiv preprint arXiv:2011.06623, 2020
952020
Logic programming with defaults and argumentation theories
H Wan, B Grosof, M Kifer, P Fodor, S Liang
Logic Programming: 25th International Conference, ICLP 2009, Pasadena, CA …, 2009
712009
Personalized Tag Recommendations via Tagging and Content-based Similarity Metrics.
A Byde, H Wan, S Cayzer
International Conference on weblogs and social media, 2007
692007
Rewarding Smatch: Transition-based AMR parsing with reinforcement learning
T Naseem, A Shah, H Wan, R Florian, S Roukos, M Ballesteros
arXiv preprint arXiv:1905.13370, 2019
642019
MultiDoc2Dial: Modeling dialogues grounded in multiple documents
S Feng, SS Patel, H Wan, S Joshi
arXiv preprint arXiv:2109.12595, 2021
612021
Explaining neural network predictions on sentence pairs via learning word-group masks
H Chen, S Feng, J Ganhotra, H Wan, C Gunasekara, S Joshi, Y Ji
arXiv preprint arXiv:2104.04488, 2021
182021
Ranking related objects using blink model based relation strength determinations
H Qian, H Wan
US Patent 9,946,800, 2018
182018
Defeasibility in answer set programs with defaults and argumentation rules
H Wan, M Kifer, B Grosof
Semantic Web 6 (1), 81-98, 2015
132015
Multi-task learning with multi-head attention for multi-choice reading comprehension
H Wan
arXiv preprint arXiv:2003.04992, 2020
122020
Openrulebench: Detailed report
S Liang, P Fodor, H Wan, M Kifer
Manuscript. http://semwebcentral. org/docman/view. php/158/69/report. pdf, 2009
102009
Personalized Tag Recommendations via Social Network and Content-based Similarity Metrics
A Byde, H Wan, S Cayzer
Proceedings of the International Conference on Conference on Weblogs and …, 2006
102006
Learning as conversation: Dialogue systems reinforced for information acquisition
P Cai, H Wan, F Liu, M Yu, H Yu, S Joshi
arXiv preprint arXiv:2205.14748, 2022
82022
Does structure matter? encoding documents for machine reading comprehension
H Wan, S Feng, C Gunasekara, SS Patel, S Joshi, L Lastras
Proceedings of the 2021 Conference of the North American Chapter of the …, 2021
82021
Belief logic programming: Uncertainty reasoning with correlation of evidence
H Wan, M Kifer
International Conference on Logic Programming and Nonmonotonic Reasoning …, 2009
72009
DialDoc 2022 shared task: Open-book document-grounded dialogue modeling
S Feng, S Patel, H Wan
Proceedings of the Second DialDoc Workshop on Document-grounded Dialogue and …, 2022
62022
IBM research at the CoNLL 2018 shared task on multilingual parsing
H Wan, T Naseem, YS Lee, V Castelli, M Ballesteros
Proceedings of the CoNLL 2018 Shared Task: Multilingual Parsing from Raw …, 2018
62018
Flora-2: user’s manual
M Kifer, G Yang, H Wan, C Zhao, P Kuznetsova, S Liang
Flora 2, 4, 2013
62013
Ergo-Lite (aka Flora-2): User's Manual
M Kifer, G Yang, H Wan, C Zhao
New York: Stony Brook University, Department of Computer Science, 2017
52017
FLORA-2: User’s Manual, Version 1.0
M Kifer, G Yang, H Wan, C Zhao, P Kuznetsova, S Liang
Department of Computer Science, Stony Brook University, Stony Brook, 2014
52014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20