Παρακολούθηση
Marek Rei
Marek Rei
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imperial.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semi-supervised Multitask Learning for Sequence Labeling
M Rei
Proceedings of ACL 2017, 2017
2642017
Automatic Text Scoring Using Neural Networks
D Alikaniotis, H Yannakoudakis, M Rei
Proceedings of ACL 2016, 2016
2462016
Attending to Characters in Neural Sequence Labeling Models
M Rei, GKO Crichton, S Pyysalo
Proceedings of COLING 2016, 2016
2072016
A Joint Model for Word Embedding and Word Morphology
K Cao, M Rei
RepL4NLP 2016, 2016
932016
Compositional Sequence Labeling Models for Error Detection in Learner Writing
M Rei, H Yannakoudakis
Proceedings of ACL 2016, 2016
872016
Sequence classification with human attention
M Barrett, J Bingel, N Hollenstein, M Rei, A Søgaard
Proceedings of the 22nd Conference on Computational Natural Language …, 2018
862018
Grasping the Finer Point: A Supervised Similarity Network for Metaphor Detection
M Rei, L Bulat, D Kiela, E Shutova
In Proceedings of the 2017 Conference on Empirical Methods in Natural …, 2017
632017
Artificial Error Generation with Machine Translation and Syntactic Patterns
M Rei, M Felice, Z Yuan, T Briscoe
The 12th Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational …, 2017
612017
Looking for Hyponyms in Vector Space
M Rei, T Briscoe
Eighteenth Conference on Computational Natural Language Learning, 2014
592014
Neural Sequence-Labelling Models for Grammatical Error Correction
H Yannakoudakis, M Rei, ØE Andersen, Z Yuan
Proceedings of the 2017 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2017
562017
Zero-shot Sequence Labeling: Transferring Knowledge from Sentences to Tokens
M Rei, A Søgaard
Proceedings of the 16th Annual Conference of the North American Chapter of …, 2018
542018
Modelling the interplay of metaphor and emotion through multitask learning
V Dankers, M Rei, M Lewis, E Shutova
Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2019
432019
Jointly learning to label sentences and tokens
M Rei, A Søgaard
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01), 6916-6923, 2019
362019
Context is Key: Grammatical Error Detection with Contextual Word Representations
S Bell, H Yannakoudakis, M Rei
arXiv preprint arXiv:1906.06593, 2019
292019
Auxiliary Objectives for Neural Error Detection Models
M Rei, H Yannakoudakis
The 12th Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational …, 2017
282017
Sentence Similarity Measures for Fine-Grained Estimation of Topical Relevance in Learner Essays
M Rei, R Cummins
The 11th Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational …, 2016
282016
Combining manual rules and supervised learning for hedge cue and scope detection
M Rei, T Briscoe
Proceedings of the Fourteenth Conference on Computational Natural Language …, 2010
262010
Variable typing: Assigning meaning to variables in mathematical text
Y Stathopoulos, S Baker, M Rei, S Teufel
Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the …, 2018
202018
Scoring Lexical Entailment with a Supervised Directional Similarity Network
M Rei, D Gerz, I Vulić
Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2018
202018
Neural and FST-based approaches to grammatical error correction
Z Yuan, F Stahlberg, M Rei, B Byrne, H Yannakoudakis
Proceedings of the Fourteenth Workshop on Innovative Use of NLP for Building …, 2019
162019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20