Παρακολούθηση
Nikolaos S Christodoulakis
Nikolaos S Christodoulakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα biol.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fiber dimensions, lignin and cellulose content of various plant materials and their suitability for paper production
C Ververis, K Georghiou, N Christodoulakis, P Santas, R Santas
Industrial crops and products 19 (3), 245-254, 2004
7852004
Leaf structural peculiarities in Sarcopoterium spinosum, a seasonally dimorphic subshrub
NS Christodoulakis, H Tsimbani, C Fasseas
Annals of Botany 65 (3), 291-296, 1990
661990
An Anatomical Study of Seasonal Dimorphism in the Leaves of Phlomis fruticosa
NS Christodoulakis
Annals of botany 63 (3), 389-394, 1989
661989
Structural analysis of sclerophylly in eleven evergreen phanerophytes in Greece
NS Christodoulakis, KA Mitrakos
Plant response to stress, 547-551, 1987
581987
Structural and cytochemical investigation of the leaf of silverleaf nightshade (Solanum elaeagnifolium), a drought-resistant alien weed of the Greek flora
NS Christodoulakis, PN Lampri, C Fasseas
Australian Journal of Botany 57 (5), 432-438, 2009
462009
Air pollution effects on the ultrastructure of Phlomis fruticosa mesophyll cells
GK Psaras, NS Christodoulakis
Bull. Environ. Contam. Toxicol.;(United States) 38 (4), 1987
461987
Structural diversity and adaptations in some Mediterranean evergreen sclerophyllous species
NS Christodoulakis
Environmental and Experimental Botany 32 (3), 295-305, 1992
451992
Leaf structure and cytochemical investigation of secretory tissues in Inula viscosa
A Nikolakaki, NS Christodoulakis
Botanical Journal of the Linnean Society 144 (4), 437-448, 2004
402004
Leaf anatomy and histochemistry of Lippia citriodora (Verbenaceae)
C Argyropoulou, A Akoumianaki-Ioannidou, NS Christodoulakis, ...
Australian Journal of Botany 58 (5), 398-409, 2010
352010
Structure and Development of Stomata on the Primary Root of Ceratonia siliqua L.
NS Christodoulakis, J Menti, B Galatis
Annals of Botany 89 (1), 23-29, 2002
352002
Air pollution effect on the leaf structure of Laurus nobilis, an injury resistant species.
NS Christodoulakis, C Fasseas
Bulletin of environmental contamination and toxicology 44 (2), 276-281, 1990
351990
Growth of corn (Zea mays) and sunflower (Helianthus annuus) plants is affected by water and sludge from a sewage treatment plant
NS Christodoulakis, NS Margaris
Bulletin of environmental contamination and toxicology 57 (2), 300-306, 1996
331996
Anatomical and histochemical investigation of the leaf of Teucrium polium, a pharmaceutical sub-shrub of the Greek phryganic formations
NS Christodoulakis, D Kogia, D Mavroeidi, C Fasseas
Journal of Biological Research 14, 199, 2010
292010
Growth parameters and heavy metal accumulation in poplar tree cultures (Populus euramericana) utilizing water and sludge from a sewage treatment plant
A Tsakou, M Roulia, NS Christodoulakis
Bulletin of environmental contamination and toxicology 71 (2), 0330-0337, 2003
282003
Growth of Cotton Plants(Gossypium hirsutum) as Affected by Water and Sludge from a Sewage Treatment Plant: I. Plant Phenology and Development
A Tsakou, M Roulia, NS Christodoulakis
Bulletin of environmental contamination and toxicology 66 (6), 735-742, 2001
282001
Secretory structures and cytochemical investigation of the leaf of Phlomis fruticosa, a seasonally dimorphic subshrub. Secreting activity of the leaf-originating calluses
Α Nikolakaki, NS Christodoulakis
Flora-Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants 202 (6), 429-436, 2007
232007
Growth of flax plants (Linum usitatissimum) as affected by water and sludge from a sewage treatment plant
A Tsakou, M Roulia, NS Christodoulakis
Bulletin of environmental contamination and toxicology 68 (1), 56-63, 2002
232002
Growth of Cotton Plants(Gossypium hirsutum) as Affected by Water and Sludge from a Sewage Treatment Plant: II. Seed and Fiber Yield and Heavy Metal Accumulation
A Tsakou, M Roulia, NS Christodoulakis
Bulletin of environmental contamination and toxicology 66 (6), 743-747, 2001
222001
Leaf structure and histochemistry of Ficus carica (Moraceae), the fig tree
S Mamoucha, N Fokialakis, NS Christodoulakis
Flora-Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants 218, 24-34, 2016
202016
The effect of the non ionizing radiation on exposed, laboratory cultivated upland cotton (Gossypium hirsutum L.) plants
AL Stefi, LH Margaritis, NS Christodoulakis
Flora 226, 55-64, 2017
192017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20