Παρακολούθηση
Theodoros M. Bampouras, PhD
Theodoros M. Bampouras, PhD
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ljmu.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An investigation into the physical determinants of change of direction speed
PA Jones, T Bampouras, K Marrin
Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 49 (1), 97-104, 2009
2652009
A comparison of isokinetic and functional methods of assessing bilateral strength imbalance
PA Jones, TM Bampouras
The Journal of Strength & Conditioning Research 24 (6), 1553-1558, 2010
1842010
Frailty and chronic kidney disease: current evidence and continuing uncertainties
AC Nixon, TM Bampouras, N Pendleton, A Woywodt, S Mitra, A Dhaygude
Clinical kidney journal 11 (2), 236-245, 2018
1632018
Postactivation potentiation following different modes of exercise
JI Esformes, N Cameron, TM Bampouras
The Journal of Strength & Conditioning Research 24 (7), 1911-1916, 2010
1612010
Effect of back squat depth on lower-body postactivation potentiation
JI Esformes, TM Bampouras
The Journal of Strength & Conditioning Research 27 (11), 2997-3000, 2013
1402013
Effect of different types of conditioning contraction on upper body postactivation potentiation
JI Esformes, M Keenan, J Moody, TM Bampouras
The Journal of Strength & Conditioning Research 25 (1), 143-148, 2011
1212011
The effect of acute taurine ingestion on 3-km running performance in trained middle-distance runners
TG Balshaw, TM Bampouras, TJ Barry, SA Sparks
Amino acids 44, 555-561, 2013
1002013
Performance analytic processes in elite sport practice: An exploratory investigation of the perspectives of a sport scientist, coach and athlete
MT Bampouras, C Cronin, KP Miller
International journal of performance analysis in sport 12 (2), 468-483, 2012
782012
Muscle activation assessment: effects of method, stimulus number, and joint angle
TM Bampouras, ND Reeves, V Baltzopoulos, CN Maganaris
Muscle & Nerve: Official Journal of the American Association of …, 2006
682006
Eye movements affect postural control in young and older females
NM Thomas, TM Bampouras, T Donovan, S Dewhurst
Frontiers in aging neuroscience 8, 216, 2016
672016
Effects of two plyometric training programmes of different intensity on vertical jump performance in high school athletes
SP Sankey, PA Jones, T Bampouras
Serbian journal of sports sciences 2 (4), 123-130, 2008
582008
Frailty is independently associated with worse health-related quality of life in chronic kidney disease: a secondary analysis of the Frailty Assessment in Chronic Kidney …
AC Nixon, TM Bampouras, N Pendleton, S Mitra, ME Brady, AP Dhaygude
Clinical kidney journal 13 (1), 85-94, 2020
552020
Diagnostic accuracy of frailty screening methods in advanced chronic kidney disease
AC Nixon, TM Bampouras, N Pendleton, S Mitra, AP Dhaygude
Nephron 141 (3), 147-155, 2019
532019
Comparison of two anaerobic water polo-specific tests with the Wingate test
TM Bampouras, K Marrin
The Journal of Strength & Conditioning Research 23 (1), 336-340, 2009
462009
Ankle dorsiflexion range of motion is associated with kinematic but not kinetic variables related to bilateral drop-landing performance at various drop heights
LP Howe, TM Bampouras, J North, M Waldron
Human movement science 64, 320-328, 2019
322019
Mechanisms of head stability during gait initiation in young and older women: a neuro-mechanical analysis
A Maslivec, TM Bampouras, S Dewhurst, G Vannozzi, A Macaluso, ...
Journal of electromyography and kinesiology 38, 103-110, 2018
322018
Anthropometric and physiological changes in elite female water polo players during a training year
K Marrin, T Bampouras
Serbian Journal of Sports Sciences 1 (4), 75-83, 2008
292008
Intraday reliability and sensitivity of four functional ability tests in older women
S Dewhurst, TM Bampouras
American journal of physical medicine & rehabilitation 93 (8), 703-707, 2014
282014
Validity and reliability of the Myotest Pro wireless accelerometer in squat jumps
TM Bampouras, NS Relph, D Orme, JI Esformes
Isokinetics and Exercise Science 21 (2), 101-105, 2013
272013
The effect of beach volleyball training on muscle performance of indoor volleyball players
DG Balasas, K Christoulas, P Stefanidis, E Vamvakoudis, T Bampouras
Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 58 (9), 1240-1246, 2018
252018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20