Παρακολούθηση
George Margetis
George Margetis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ics.forth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Augmented interaction with physical books in an Ambient Intelligence learning environment
G Margetis, X Zabulis, P Koutlemanis, M Antona, C Stephanidis
Multimedia tools and applications 67 (2), 473-495, 2013
542013
Mixed reality gamified presence and storytelling for virtual museums
G Papagiannakis, N Partarakis, C Stephanidis, M Vassiliadi, N Huebner, ...
Encyclopedia of Computer Graphics and Games, 2018
432018
Ambient Intelligence in the classroom: an augmented school desk
M Antona, G Margetis, S Ntoa, A Leonidis, M Korozi, G Paparoulis, ...
na, 2010
392010
ClassMATE: enabling ambient intelligence in the classroom
A Leonidis, G Margetis, M Antona, C Stephanidis
World Academy of Science, Engineering and Technology 66 (2010), 594-598, 2010
372010
An intelligent hotel room
A Leonidis, M Korozi, G Margetis, D Grammenos, C Stephanidis
International Joint Conference on Ambient Intelligence, 241-246, 2013
312013
iEat: An interactive table for restaurant customers’ experience enhancement
G Margetis, D Grammenos, X Zabulis, C Stephanidis
International Conference on Human-Computer Interaction, 666-670, 2013
312013
A student-centric intelligent classroom
M Antona, A Leonidis, G Margetis, M Korozi, S Ntoa, C Stephanidis
International Joint Conference on Ambient Intelligence, 248-252, 2011
282011
Towards accessibility in ambient intelligence environments
G Margetis, M Antona, S Ntoa, C Stephanidis
International Joint Conference on Ambient Intelligence, 328-337, 2012
212012
Augmenting physical books towards education enhancement
G Margetis, A Ntelidakis, X Zabulis, S Ntoa, P Koutlemanis, C Stephanidis
2013 1st IEEE Workshop on User-Centered Computer Vision (UCCV), 43-49, 2013
192013
The book of Ellie: An interactive book for teaching the alphabet to children
E Papadaki, X Zabulis, S Ntoa, G Margetis, P Koutlemanis, ...
2013 IEEE International Conference on Multimedia and Expo Workshops (ICMEW), 1-6, 2013
182013
Ambient educational mini-games
M Korozi, A Leonidis, G Margetis, P Koutlemanis, X Zabulis, M Antona, ...
Proceedings of the International Working Conference on Advanced Visual …, 2012
172012
Human‐centered design of artificial intelligence
G Margetis, S Ntoa, M Antona, C Stephanidis
Handbook of human factors and ergonomics, 1085-1106, 2021
162021
Augmenting natural interaction with physical paper in ambient intelligence environments
G Margetis, S Ntoa, M Antona, C Stephanidis
Multimedia Tools and Applications 78 (10), 13387-13433, 2019
162019
Enhancing education through natural interaction with physical paper
G Margetis, X Zabulis, S Ntoa, P Koutlemanis, E Papadaki, M Antona, ...
Universal Access in the Information Society 14 (3), 427-447, 2015
162015
A glimpse into the ambient classroom
A Leonidis, M Korozi, G Margetis, S Ntoa, H Papagiannakis, M Antona, ...
Bulletin of the IEEE Technical Committee on Learning Technology 14 (4), 3, 2012
162012
X-reality museums: unifying the virtual and real world towards realistic virtual museums
G Margetis, KC Apostolakis, S Ntoa, G Papagiannakis, C Stephanidis
Applied Sciences 11 (1), 338, 2020
142020
Digital cultural heritage experience in Ambient Intelligence
N Partarakis, D Grammenos, G Margetis, E Zidianakis, G Drossis, ...
Mixed reality and gamification for cultural heritage, 473-505, 2017
142017
Accessibility of cultural heritage exhibits
N Partarakis, I Klironomos, M Antona, G Margetis, D Grammenos, ...
International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction …, 2016
142016
A smart environment for augmented learning through physical books
G Margetis, P Koutlemanis, X Zabulis, M Antona, C Stephanidis
2011 IEEE International Conference on Multimedia and Expo, 1-6, 2011
132011
Real-time teacher assistance in technologically-augmented smart classrooms
G Mathioudakis, A Leonidis, M Korozi, G Margetis, S Ntoa, M Antona, ...
Int. J. Adv. Life Sci 6 (1), 62-73, 2014
122014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20