Foteini Grivokostopoulou
Foteini Grivokostopoulou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ceid.upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An innovative educational environment based on virtual reality and gamification for learning search algorithms
F Grivokostopoulou, I Perikos, I Hatzilygeroudis
2016 IEEE Eighth International Conference on Technology for Education (T4E …, 2016
272016
Utilizing semantic web technologies and data mining techniques to analyze students learning and predict final performance
F Grivokostopoulou, I Perikos, I Hatzilygeroudis
2014 IEEE International Conference on Teaching, Assessment and Learning for …, 2014
252014
An educational system for learning search algorithms and automatically assessing student performance
F Grivokostopoulou, I Perikos, I Hatzilygeroudis
International Journal of Artificial Intelligence in Education 27 (1), 207-240, 2017
222017
New directions in formative feedback in interactive learning environments
I Goldin, S Narciss, P Foltz, M Bauer
International Journal of Artificial Intelligence in Education 27 (3), 385-392, 2017
212017
Assistance and feedback mechanism in an intelligent tutoring system for teaching conversion of natural language into logic
I Perikos, F Grivokostopoulou, I Hatzilygeroudis
International Journal of Artificial Intelligence in Education 27 (3), 475-514, 2017
132017
Teaching Renewable Energy Sources Using 3D Virtual World Technology
F Grivokostopoulou, I Perikos, K Konstantinos, I Hatzilygeroudis
2015 IEEE 15th International Conference on Advanced Learning Technologies …, 2015
122015
Learning Approaches in a 3D Virtual Environment for Learning Energy Generation from Renewable Sources
F Grivokostopoulou, I Perikos, K Kovas, I Hatzilygeroudis
The Twenty-Ninth International Flairs Conference, 2016
112016
Using semantic web technologies in a web based system for personalized learning AI course
F Grivokostopoulou, I Perikos, I Hatzilygeroudis
2014 IEEE Sixth International Conference on Technology for Education, 257-260, 2014
102014
Multicultural Awareness and Technology in Higher Education: Global Perspectives: Global Perspectives
T Issa
IGI Global, 2014
102014
An intelligent tutoring system for teaching FOL equivalence
F Grivokostopoulou, I Perikos, I Hatzilygeroudis
The First Workshop on AI-supported Education for Computer Science (AIEDCS …, 2013
92013
Artificial Intelligence in Education
HC Lane, K Yacef, J Mostow, P Pavlik
Memphis: Springer, 2013
9*2013
Artificial Intelligence in Education
HC Lane, K Yacef, J Mostow, P Pavlik
Memphis: Springer, 2013
9*2013
Examining the Impact of a Gamified Entrepreneurship Education Framework in Higher Education
F Grivokostopoulou, K Kovas, I Perikos
Sustainability 11 (20), 5623, 2019
82019
Examining the impact of pedagogical agents on students learning experience in virtual worlds
F Grivokostopoulou, M Paraskevas, I Perikos, S Nikolic, K Kovas, ...
2018 IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for …, 2018
82018
Automatic marking of NL to FOL conversions
I Perikos, F Grivokostopoulou, I Hatzilygeroudis
Proc. of 15th IASTED International Conference on Computers and Advanced …, 2012
72012
The Effectiveness of Embodied Pedagogical Agents and Their Impact on Students Learning in Virtual Worlds
F Grivokostopoulou, K Kovas, I Perikos
Applied Sciences 10 (5), 1739, 2020
62020
A System for Aspect-based Opinion Mining of Hotel Reviews
I Perikos, K Kovas, F Grivokostopoulou, I Hatzilygeroudis
13th International Conference on Web Information Systems and Technologies …, 2017
62017
An automatic marking system for FOL to CF conversions
F Grivokostopoulou, I Perikos, I Hatzilygeroudis
Proceedings of IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and …, 2012
62012
Teaching assistant tools for NL to FOL Conversion
I Perikos, F Grivokostopoulou, I Hatzilygeroudis
IADIS International Conference e-Learning, 337-344, 2011
62011
Difficulty estimator for converting natural language into first order logic
I Perikos, F Grivokostopoulou, I Hatzilygeroudis, K Kovas
Intelligent Decision Technologies, 135-144, 2011
62011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20