Παρακολούθηση
Foteini Grivokostopoulou
Foteini Grivokostopoulou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ceid.upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An educational system for learning search algorithms and automatically assessing student performance
F Grivokostopoulou, I Perikos, I Hatzilygeroudis
International Journal of Artificial Intelligence in Education 27 (1), 207-240, 2017
472017
An innovative educational environment based on virtual reality and gamification for learning search algorithms
F Grivokostopoulou, I Perikos, I Hatzilygeroudis
2016 IEEE Eighth International Conference on Technology for Education (T4E …, 2016
462016
New directions in formative feedback in interactive learning environments
I Goldin, S Narciss, P Foltz, M Bauer
International Journal of Artificial Intelligence in Education 27 (3), 385-392, 2017
402017
Utilizing semantic web technologies and data mining techniques to analyze students learning and predict final performance
F Grivokostopoulou, I Perikos, I Hatzilygeroudis
2014 IEEE international conference on teaching, assessment and learning for …, 2014
322014
Examining the impact of a gamified entrepreneurship education framework in higher education
F Grivokostopoulou, K Kovas, I Perikos
Sustainability 11 (20), 5623, 2019
312019
The effectiveness of embodied pedagogical agents and their impact on students learning in virtual worlds
F Grivokostopoulou, K Kovas, I Perikos
Applied Sciences 10 (5), 1739, 2020
292020
Assistance and feedback mechanism in an intelligent tutoring system for teaching conversion of natural language into logic
I Perikos, F Grivokostopoulou, I Hatzilygeroudis
International Journal of Artificial Intelligence in Education 27 (3), 475-514, 2017
272017
Artificial intelligence and education
B Wang, H Liu, P An, Q Li, K Li, L Chen, Q Zhang, J Zhang, X Zhang, S Gu
Reconstructing Our Orders, 129-161, 2018
212018
Artificial intelligence and education
B Wang, H Liu, P An, Q Li, K Li, L Chen, Q Zhang, J Zhang, X Zhang, S Gu
Reconstructing Our Orders, 129-161, 2018
212018
Teaching renewable energy sources using 3D virtual world technology
F Grivokostopoulou, I Perikos, K Konstantinos, I Hatzilygeroudis
2015 IEEE 15th International Conference on Advanced Learning Technologies …, 2015
192015
Utilizing virtual reality to assist students in learning physics
F Grivokostopoulou, I Perikos, K Kovas, M Paraskevas, I Hatzilygeroudis
2017 IEEE 6th International Conference on Teaching, Assessment, and Learning …, 2017
152017
Using semantic web Technologies in a web Based System for personalized learning AI course
F Grivokostopoulou, I Perikos, I Hatzilygeroudis
2014 IEEE Sixth International Conference on Technology for Education, 257-260, 2014
152014
Learning Approaches in a 3D Virtual Environment for Learning Energy Generation from Renewable Sources
F Grivokostopoulou, I Perikos, K Kovas, I Hatzilygeroudis
The Twenty-Ninth International Flairs Conference, 2016
132016
An Educational Game for Teaching Search Algorithms
F Grivokostopoulou, I Perikos, I Hatzilygeroudis
8th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU), 2016 …, 2016
132016
A System for Aspect-based Opinion Mining of Hotel Reviews
I Perikos, K Kovas, F Grivokostopoulou, I Hatzilygeroudis
13th International Conference on Web Information Systems and Technologies …, 2017
122017
Assisting Tutors to Utilize Web 2.0 Tools in Education.
I Perikos, F Grivokostopoulou, K Kovas, I Hatzilygeroudis
International Association for Development of the Information Society, 2015
122015
Multicultural Awareness and Technology in Higher Education: Global Perspectives: Global Perspectives
T Issa
IGI Global, 2014
122014
An intelligent tutoring system for teaching FOL equivalence
F Grivokostopoulou, I Perikos, I Hatzilygeroudis
The First Workshop on AI-supported Education for Computer Science (AIEDCS …, 2013
112013
Examining the impact of pedagogical agents on students learning experience in virtual worlds
F Grivokostopoulou, M Paraskevas, I Perikos, S Nikolic, K Kovas, ...
2018 IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for …, 2018
102018
Automatic estimation of exercises' difficulty levels in a tutoring system for teaching the conversion of natural language into first‐order logic
I Perikos, F Grivokostopoulou, K Kovas, I Hatzilygeroudis
Expert Systems 33 (6), 569-580, 2016
92016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20