Παρακολούθηση
Bing Xu
Bing Xu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fb.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Generative adversarial networks
I Goodfellow, J Pouget-Abadie, M Mirza, B Xu, D Warde-Farley, S Ozair, ...
Communications of the ACM 63 (11), 139-144, 2020
578632020
Empirical Evaluation of Rectified Activations in Convolutional Network
B Xu, N Wang, T Chen, M Li
Deep Learning Workshop, ICML 2015, 2015
31472015
Mxnet: A flexible and efficient machine learning library for heterogeneous distributed systems
T Chen, M Li, Y Li, M Lin, N Wang, M Wang, T Xiao, B Xu, C Zhang, ...
LearningSys Workshop, NIPS 2015, 2015
24122015
Challenges in representation learning: A report on three machine learning contests
IJ Goodfellow, D Erhan, PL Carrier, A Courville, M Mirza, B Hamner, ...
Neural Information Processing: 20th International Conference, ICONIP 2013 …, 2013
14042013
Challenges in representation learning: A report on three machine learning contests
IJ Goodfellow, D Erhan, PL Carrier, A Courville, M Mirza, B Hamner, ...
Neural Information Processing: 20th International Conference, ICONIP 2013 …, 2013
14042013
Training deep nets with sublinear memory cost
T Chen, B Xu, C Zhang, C Guestrin
arXiv preprint arXiv:1604.06174, 2016
5802016
Drop an octave: Reducing spatial redundancy in convolutional neural networks with octave convolution
Y Chen, H Fan, B Xu, Z Yan, Y Kalantidis, M Rohrbach, S Yan, J Feng
Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision …, 2019
4572019
Learning with a strong adversary
R Huang, B Xu, D Schuurmans, C Szepesvári
arXiv preprint arXiv:1511.03034, 2015
3772015
Generative adversarial nets
M Mirza, B Xu, D Warde-Farley, S Ozair, A Courville, Y Bengio, ...
Advances in neural information processing systems 27, 2672-2680, 2014
1122014
& Bengio, Y.(2014)
I Goodfellow, J Pouget-Abadie, M Mirza, B Xu, D Warde-Farley, S Ozair
Generative adversarial nets 27, 2014
1052014
Revise Saturated Activation Functions
B Xu, R Huang, M Li
ICLR 2016 Workshop, 2016
782016
Horizontal and Vertical Ensemble with Deep Representation for Classification
J Xie, B Xu, Z Chuang
Representation Learning Workshop, ICML 2013, 2013
712013
Proceedings of the 27th International Conference on Neural Information Processing Systems
IJ Goodfellow, J Pouget-Abadie, M Mirza, B Xu, D Warde-Farley, S Ozair, ...
Proceedings of the 27th International Conference on Neural Information …, 2014
662014
Generative adversarial nets
J Pouget-Abadie, M Mirza, B Xu, D Warde-Farley, S Ozair, A Courvill, ...
arXiv preprint arXiv:1406.2661, 2014
352014
Training deep nets with sublinear memory cost. CoRR abs/1604.06174 (2016)
T Chen, B Xu, C Zhang, C Guestrin
arXiv preprint arXiv:1604.06174, 2016
132016
C. Szepesv ari,“Learning with a strong adversary,”
R Huang, B Xu, D Schuurmans
arXiv preprint arXiv:1511.03034, 1-12, 2015
62015
Hybrid composition with idleblock: more efficient networks for image recognition
B Xu, A Tulloch, Y Chen, X Yang, L Qiao
arXiv preprint arXiv:1911.08609, 2019
52019
Training deep nets with sublinear memory cost. arXiv 2016
T Chen, B Xu, C Zhang, C Guestrin
arXiv preprint arXiv:1604.06174, 2016
52016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18