Παρακολούθηση
Bing Xu
Bing Xu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fb.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Generative adversarial networks
I Goodfellow, J Pouget-Abadie, M Mirza, B Xu, D Warde-Farley, S Ozair, ...
Communications of the ACM 63 (11), 139-144, 2020
529032020
Empirical Evaluation of Rectified Activations in Convolutional Network
B Xu, N Wang, T Chen, M Li
Deep Learning Workshop, ICML 2015, 2015
29332015
Mxnet: A flexible and efficient machine learning library for heterogeneous distributed systems
T Chen, M Li, Y Li, M Lin, N Wang, M Wang, T Xiao, B Xu, C Zhang, ...
LearningSys Workshop, NIPS 2015, 2015
23232015
Challenges in representation learning: A report on three machine learning contests
IJ Goodfellow, D Erhan, PL Carrier, A Courville, M Mirza, B Hamner, ...
International conference on neural information processing, 117-124, 2013
12602013
Challenges in representation learning: A report on three machine learning contests
IJ Goodfellow, D Erhan, PL Carrier, A Courville, M Mirza, B Hamner, ...
International conference on neural information processing, 117-124, 2013
12602013
Training deep nets with sublinear memory cost
T Chen, B Xu, C Zhang, C Guestrin
arXiv preprint arXiv:1604.06174, 2016
5132016
Drop an octave: Reducing spatial redundancy in convolutional neural networks with octave convolution
Y Chen, H Fan, B Xu, Z Yan, Y Kalantidis, M Rohrbach, S Yan, J Feng
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
4192019
Learning with a strong adversary
R Huang, B Xu, D Schuurmans, C Szepesvári
arXiv preprint arXiv:1511.03034, 2015
3572015
Generative adversarial networks. arXiv 2014
IJ Goodfellow, J Pouget-Abadie, M Mirza, B Xu, D Warde-Farley, S Ozair, ...
arXiv preprint arXiv:1406.2661, 2021
2252021
Generative adversarial nets
M Mirza, B Xu, D Warde-Farley, S Ozair, A Courville, Y Bengio, ...
Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems 27 …, 2014
972014
Revise Saturated Activation Functions
B Xu, R Huang, M Li
ICLR 2016 Workshop, 2016
772016
Horizontal and Vertical Ensemble with Deep Representation for Classification
J Xie, B Xu, Z Chuang
Representation Learning Workshop, ICML 2013, 2013
642013
Generative adversarial nets
J Pouget-Abadie, M Mirza, B Xu, D Warde-Farley, S Ozair, A Courvill, ...
arXiv preprint arXiv:1406.2661, 2014
522014
Training deep nets with sublinear memory cost. CoRR abs/1604.06174 (2016)
T Chen, B Xu, C Zhang, C Guestrin
arXiv preprint arXiv:1604.06174, 2016
122016
Hybrid composition with idleblock: more efficient networks for image recognition
B Xu, A Tulloch, Y Chen, X Yang, L Qiao
arXiv preprint arXiv:1911.08609, 2019
52019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15