Παρακολούθηση
Miron Livny
Miron Livny
Professor of Computer Science, University of wisconsin-Madison
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.wisc.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
BIRCH: an efficient data clustering method for very large databases
T Zhang, R Ramakrishnan, M Livny
ACM sigmod record 25 (2), 103-114, 1996
76911996
Condor-a hunter of idle workstations
MJ Litzkow, M Livny, MW Mutka
University of Wisconsin-Madison Department of Computer Sciences, 1987
36531987
Distributed computing in practice: the Condor experience
D Thain, T Tannenbaum, M Livny
Concurrency and computation: practice and experience 17 (2‐4), 323-356, 2005
27772005
Condor-G: A computation management agent for multi-institutional grids
J Frey, T Tannenbaum, M Livny, I Foster, S Tuecke
Cluster Computing 5, 237-246, 2002
20592002
BioMagResBank
EL Ulrich, H Akutsu, JF Doreleijers, Y Harano, YE Ioannidis, J Lin, M Livny, ...
Nucleic acids research 36 (suppl_1), D402-D408, 2007
18362007
Matchmaking: Distributed resource management for high throughput computing
R Raman, M Livny, M Solomon
Proceedings. The Seventh International Symposium on High Performance …, 1998
12351998
BIRCH: A new data clustering algorithm and its applications
T Zhang, R Ramakrishnan, M Livny
Data mining and knowledge discovery 1, 141-182, 1997
12061997
The cost of doing science on the cloud: the montage example
E Deelman, G Singh, M Livny, B Berriman, J Good
SC'08: Proceedings of the 2008 ACM/IEEE conference on Supercomputing, 1-12, 2008
10072008
Pegasus, a workflow management system for science automation
E Deelman, K Vahi, G Juve, M Rynge, S Callaghan, PJ Maechling, ...
Future Generation Computer Systems 46, 17-35, 2015
9732015
Condor and the Grid
D Thain, T Tannenbaum, M Livny
Grid computing: Making the global infrastructure a reality, 299-335, 2003
8612003
Examining the challenges of scientific workflows
Y Gil, E Deelman, M Ellisman, T Fahringer, G Fox, D Gannon, C Goble, ...
Computer 40 (12), 24-32, 2007
8322007
The open science grid
R Pordes, D Petravick, B Kramer, D Olson, M Livny, A Roy, P Avery, ...
Journal of Physics: Conference Series 78 (1), 2007
8092007
Pegasus: Mapping scientific workflows onto the grid
E Deelman, J Blythe, Y Gil, C Kesselman, G Mehta, S Patil, MH Su, K Vahi, ...
Grid Computing: Second European AcrossGrids Conference, AxGrids 2004 …, 2004
7692004
The HiPAC project: Combining active databases and timing constraints
U Dayal, B Blaustein, A Buchmann, U Chakravarthy, M Hsu, R Ledin, ...
ACM Sigmod Record 17 (1), 51-70, 1988
7381988
Concurrency control performance modeling: Alternatives and implications
R Agrawal, MJ Carey, M Livny
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 12 (4), 609-654, 1987
6841987
Protein Data Bank: the single global archive for 3D macromolecular structure data
Nucleic acids research 47 (D1), D520-D528, 2019
6532019
Condor: a distributed job scheduler
T Tannenbaum, D Wright, K Miller, M Livny
6092001
Checkpoint and migration of UNIX processes in the Condor distributed processing system
M Litzkow, T Tannenbaum, J Basney, M Livny
University of Wisconsin-Madison Department of Computer Sciences, 1997
5371997
A worldwide flock of condors: Load sharing among workstation clusters
DHJ Epema, M Livny, R van Dantzig, X Evers, J Pruyne
Future Generation Computer Systems 12 (1), 53-65, 1996
4801996
Load balancing in homogeneous broadcast distributed systems
M Livny, M Melman
Proceedings of the Computer Network Performance Symposium, 47-55, 1982
4191982
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20