Παρακολούθηση
R. (Inald) L. Lagendijk
R. (Inald) L. Lagendijk
University Professor of Computing-based Society, Computer Science, Delft University of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tudelft.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Motion Analysis and Image Sequence Processing
MI Sezan, RL Lagendijk
The International Series in Engineering and Computer Science, 1993
2264*1993
Watermarking digital image and video data. A state-of-the-art overview
GC Langelaar, I Setyawan, RL Lagendijk
IEEE Signal processing magazine 17 (5), 20-46, 2000
14092000
Privacy-preserving face recognition
Z Erkin, M Franz, J Guajardo, S Katzenbeisser, I Lagendijk, T Toft
International symposium on privacy enhancing technologies symposium, 235-253, 2009
759*2009
Iterative methods for image deblurring
J Biemond, RL Lagendijk, RM Mersereau
Proceedings of the IEEE 78 (5), 856-883, 1990
6951990
Iterative Identification and Restoration of Images
J Biedmond, R Lagendijk
Kluwer Academic Publishers, Boston, Massachusetts,, 1991
577*1991
Regularized iterative image restoration with ringing reduction
RL Lagendijk, J Biemond, DE Boekee
IEEE Transactions on acoustics, speech, and signal processing 36 (12), 1874-1888, 1988
4671988
Optimal differential energy watermarking of DCT encoded images and video
GC Langelaar, RL Lagendijk
IEEE Transactions on image Processing 10 (1), 148-158, 2001
4612001
Automated high-level movie segmentation for advanced video-retrieval systems
A Hanjalic, RL Lagendijk, J Biemond
IEEE transactions on circuits and systems for video technology 9 (4), 580-588, 1999
3741999
Noise reduction filters for dynamic image sequences: A review
JC Brailean, RP Kleihorst, S Efstratiadis, AK Katsaggelos, RL Lagendijk
Proceedings of the IEEE 83 (9), 1272-1292, 1995
3711995
Encrypted Signal Processing for Privacy Protection
RL Lagendijk, Z Erkin, M Barni
IEEE Signal Processing Magazine 30 (1), 82-105, 2013
355*2013
Identification and restoration of noisy blurred images using the expectation-maximization algorithm
RL Lagendijk, J Biemond, DE Boekee
IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing 38 (7), 1180-1191, 1990
3491990
Advances in digital video content protection
EI Lin, AM Eskicioglu, RL Lagendijk, EJ Delp
Proceedings of the IEEE 93 (1), 171-183, 2005
3152005
Maximum likelihood image and blur identification: a unifying approach
RL Lagendijk, AM Tekalp, J Biemond
Optical Engineering 29 (5), 422-435, 1990
2571990
Privacy-preserving data aggregation in smart metering systems: An overview
Z Erkin, JR Troncoso-Pastoriza, RL Lagendijk, F Pérez-González
IEEE Signal Processing Magazine 30 (2), 75-86, 2013
2432013
Generating private recommendations efficiently using homomorphic encryption and data packing
Z Erkin, T Veugen, T Toft, RL Lagendijk
IEEE transactions on information forensics and security 7 (3), 1053-1066, 2012
2362012
Protection and retrieval of encrypted multimedia content: When cryptography meets signal processing
Z Erkin, A Piva, S Katzenbeisser, RL Lagendijk, J Shokrollahi, G Neven, ...
EURASIP Journal on Information Security 2007, 1-20, 2007
2112007
Video segmentation by MAP labeling of watershed segments
I Patras, EA Hendriks, RL Lagendijk
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 23 (3), 326-332, 2001
2112001
Basic Methods for Image Restoration and Identification
RL Lagendijk, J Biemond
Handbook of image and video processing, 167, 2005
184*2005
Real-time labeling of MPEG-2 compressed video
G Langelaar, RL Lagendijk
Journal of Visual Communication and Image Representation 9 (4), 256-270, 1998
1831998
Perceptual image quality based on a multiple channel HVS model
SJP Westen, RL Lagendijk, J Biemond
1995 International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 4 …, 1995
1831995
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20