Παρακολούθηση
Renzi Wang
Renzi Wang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα esat.kuleuven.be
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Koopman based data-driven predictive control
Y Lian, R Wang, CN Jones
arXiv preprint arXiv:2102.05122, 2021
302021
Interaction-aware model predictive control for autonomous driving
R Wang, M Schuurmans, P Patrinos
2023 European Control Conference (ECC), 1-6, 2023
62023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–2