Παρακολούθηση
John R. Speakman
John R. Speakman
Chinese Academy of Sciences, SIAT and IGDB and University of Aberdeen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα abdn.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Doubly labelled water: theory and practice
J Speakman
Springer Science & Business Media, 1997
9461997
Body size, energy metabolism and lifespan
JR Speakman
Journal of Experimental Biology 208 (9), 1717-1730, 2005
8792005
Caloric restriction
JR Speakman, SE Mitchell
Molecular aspects of medicine 32 (3), 159-221, 2011
7612011
Energy balance and its components: implications for body weight regulation
KD Hall, SB Heymsfield, JW Kemnitz, S Klein, DA Schoeller, ...
The American journal of clinical nutrition 95 (4), 989-994, 2012
7122012
The physiological costs of reproduction in small mammals
JR Speakman
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 363 …, 2008
6902008
A guide to analysis of mouse energy metabolism
MH Tschöp, JR Speakman, JRS Arch, J Auwerx, JC Brüning, L Chan, ...
Nature methods 9 (1), 57-63, 2012
6372012
Evidence for lifespan extension and delayed age–related biomarkers in insulin receptor substrate 1 null mice
C Selman, S Lingard, AI Choudhury, RL Batterham, M Claret, M Clements, ...
The FASEB Journal 22 (3), 807-818, 2008
5462008
AMPK is essential for energy homeostasis regulation and glucose sensing by POMC and AgRP neurons
M Claret, MA Smith, RL Batterham, C Selman, AI Choudhury, LGD Fryer, ...
The Journal of clinical investigation 117 (8), 2325-2336, 2007
5372007
Factors influencing variation in basal metabolic rate include fat-free mass, fat mass, age, and circulating thyroxine but not sex, circulating leptin, or triiodothyronine
AM Johnstone, SD Murison, JS Duncan, KA Rance, JR Speakman
The American journal of clinical nutrition 82 (5), 941-948, 2005
5332005
Energy balance measurement: when something is not better than nothing
NV Dhurandhar, D Schoeller, AW Brown, SB Heymsfield, D Thomas, ...
International journal of obesity 39 (7), 1109-1113, 2015
5202015
Uncoupled and surviving: individual mice with high metabolism have greater mitochondrial uncoupling and live longer
JR Speakman, DA Talbot, C Selman, S Snart, JS McLaren, P Redman, ...
Aging cell 3 (3), 87-95, 2004
5192004
Physical activity and resting metabolic rate
JR Speakman, C Selman
Proceedings of the Nutrition Society 62 (3), 621-634, 2003
5002003
Physiological ecology and energetics of bats
JR Speakman, DW Thomas, TH Kunz, MB Fenton
Bat ecology, 430-490, 2003
4862003
Low energy values of fish as a probable cause of a major seabird breeding failure in the North Sea
S Wanless, MP Harris, P Redman, JR Speakman
Marine Ecology Progress Series 294, 1-8, 2005
4502005
Measuring metabolic rate in the field: the pros and cons of the doubly labelled water and heart rate methods
PJ Butler, JA Green, IL Boyd, JR Speakman
Functional ecology 18 (2), 168-183, 2004
4382004
Energetic and fitness costs of mismatching resource supply and demand in seasonally breeding birds
DW Thomas, J Blondel, P Perret, MM Lambrechts, JR Speakman
Science 291 (5513), 2598-2600, 2001
4252001
Obesity: the integrated roles of environment and genetics
JR Speakman
The Journal of nutrition 134 (8), 2090S-2105S, 2004
4212004
Climate-mediated energetic constraints on the distribution of hibernating mammals
MM Humphries, DW Thomas, JR Speakman
Nature 418 (6895), 313-316, 2002
4212002
Polymorphisms of the FTO Gene Are Associated With Variation in Energy Intake, but not Energy Expenditure
JR Speakman, KA Rance, AM Johnstone
Obesity 16 (8), 1961-1965, 2008
4032008
Thrifty genes for obesity, an attractive but flawed idea, and an alternative perspective: the ‘drifty gene’hypothesis
JR Speakman
International journal of obesity 32 (11), 1611-1617, 2008
3852008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20