Παρακολούθηση
Anibal De Almeida
Anibal De Almeida
Professor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isr.uc.pt
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A sustainability assessment of electric vehicles as a personal mobility system
R Faria, P Moura, J Delgado, AT De Almeida
Energy Conversion and Management 61, 19-30, 2012
3402012
Beyond induction motors—Technology trends to move up efficiency
AT De Almeida, FJTE Ferreira, G Baoming
49th IEEE/IAS Industrial & Commercial Power Systems Technical Conference, 1-13, 2013
3342013
An energy-stored quasi-Z-source inverter for application to photovoltaic power system
B Ge, H Abu-Rub, FZ Peng, Q Lei, AT De Almeida, FJTE Ferreira, D Sun, ...
IEEE transactions on industrial electronics 60 (10), 4468-4481, 2012
3202012
Characterization of the household electricity consumption in the EU, potential energy savings and specific policy recommendations
A De Almeida, P Fonseca, B Schlomann, N Feilberg
Energy and buildings 43 (8), 1884-1894, 2011
3192011
Impact of the electricity mix and use profile in the life-cycle assessment of electric vehicles
R Faria, P Marques, P Moura, F Freire, J Delgado, AT De Almeida
Renewable and Sustainable Energy Reviews 24, 271-287, 2013
3042013
The role of demand-side management in the grid integration of wind power
PS Moura, AT De Almeida
Applied Energy 87 (8), 2581-2588, 2010
2752010
Solid state lighting review–Potential and challenges in Europe
A De Almeida, B Santos, B Paolo, M Quicheron
Renewable and Sustainable Energy Reviews 34, 30-48, 2014
2542014
Olfaction-based mobile robot navigation
L Marques, U Nunes, AT de Almeida
Thin solid films 418 (1), 51-58, 2002
2452002
Sensor-based demand-controlled ventilation: a review
WJ Fisk, AT De Almeida
Energy and buildings 29 (1), 35-45, 1998
2361998
Energy storage system for self-consumption of photovoltaic energy in residential zero energy buildings
FM Vieira, PS Moura, AT de Almeida
Renewable energy 103, 308-320, 2017
2342017
Technical and economical considerations in the application of variable-speed drives with electric motor systems
AT De Almeida, FJTE Ferreira, D Both
IEEE Transactions on industry applications 41 (1), 188-199, 2005
2322005
Particle swarm-based olfactory guided search
L Marques, U Nunes, AT de Almeida
Autonomous Robots 20 (3), 277-287, 2006
2312006
Multi-objective optimization of a mixed renewable system with demand-side management
PS Moura, AT de Almeida
Renewable and Sustainable Energy Reviews 14 (5), 1461-1468, 2010
2152010
Technical and economical considerations on super high-efficiency three-phase motors
AT De Almeida, FJTE Ferreira, A Quintino
48th IEEE Industrial & Commercial Power Systems Conference, 1-13, 2012
2132012
Standards for efficiency of electric motors
AT De Almeida, FJ Ferreira, JAC Fong
IEEE Industry Applications Magazine 17 (1), 12-19, 2010
1942010
Energy-efficient motor systems: a handbook on technology, program, and policy opportunities
S Nadel
Amer Council for an Energy, 1991
1911991
EGaIn‐Assisted Room‐Temperature Sintering of Silver Nanoparticles for Stretchable, Inkjet‐Printed, Thin‐Film Electronics
M Tavakoli, MH Malakooti, H Paisana, Y Ohm, D Green Marques, ...
Advanced Materials 30 (29), 1801852, 2018
1882018
Energy efficiency improvements in electric motors and drives
A De Almeida, P Bertoldi, W Leonhard
Springer Science & Business Media, 2012
141*2012
An equivalent instantaneous inductance-based technique for discrimination between inrush current and internal faults in power transformers
G Baoming, AT de Almeida, Z Qionglin, W Xiangheng
IEEE Transactions on Power Delivery 20 (4), 2473-2482, 2005
1402005
Ecoanalysis of variable-speed drives for flow regulation in pumping systems
FJTE Ferreira, JAC Fong, AT de Almeida
IEEE Transactions on Industrial Electronics 58 (6), 2117-2125, 2010
1392010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20