Παρακολούθηση
Amilcar Oliveira
Amilcar Oliveira
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uab.pt
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An approach to distribution of the product of two normal variables
A Seijas-Macías, A Oliveira
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics 32 (1-2), 87-99, 2012
572012
Long-Term Experiences in Mathematics E-Learning in Europe and the USA
S Trenholm, AA Juan, J Simosa, A Oliveira
Teaching Mathematics Online: Emergent Technologies and Methodologies, 238-257, 2012
182012
Endless horizons?: addressing current concerns about learning analytics
AO Miguel Á. Conde, Miguel Á. Conde
TEEM '15 Proceedings of the 3rd International Conference on Technological …, 2015
16*2015
Skewness into the Product of Two Normally Distributed Variables and the Risk Consequences,“
A Oliveira, T Oliveria, A Seijas-Macias
REVSTAT–Statistical Journal 14 (4), 2016
142016
Elementos de estatística descritiva
A Oliveira, T Oliveira
102011
Recent Studies on Risk Analysis and Statistical Modeling
TA Oliveira, CP Kitsos, A Oliveira, L Grilo
Springer, 2018
82018
Distribution function for the ratio of two normal random variables
A Oliveira, T Oliveira, S Macías, Antonio
AIP Conference Proceedings 1648 (1), 840005, 2015
72015
Evaluation of Kurtosis into the product of two normally distributed variables
A Oliveira, T Oliveira, A Seijas-Macías
AIP Conference Proceedings 1738 (1), 470002, 2016
62016
Modeling non-life insurance price for risk without historical information
FC De Azevedo, TA Oliveira, A Oliveira
REVSTAT–Statistical Journal 14 (2), 171-192, 2016
62016
The influence of ratios and combined ratios on the distribution of the product of two independent Gaussian random variables
A Oliveira, TA Oliveira, A Seijas-Macias
59th World Statistics Congress of the International Statistical Institute, 2013
42013
The uniform distribution product: an approach to the (Q,r) inventory model using R
A Oliveira, T Oliveira, A Seijas-Macías
Journal of Applied Statistics 45 (2), 284-297, 2018
32018
Stochastic Response Surface Methodology–a study on polynomial chaos expansion
C Leal, T Oliveira, A Oliveira
Stochastic Modeling Data Analysis & Statistical Applications, 283, 2015
32015
Response Surface Methodology: a review of applications to risk assessment
TA Oliveira, C Leal, A Oliveira
Theory and Practice of Risk Assessment, 385-397, 2015
32015
Estabilidade em análise conjunta de regressões e condução dinâmica de planos de melhoramento
A Oliveira
PQDT-Global, 2007
32007
Approximating the distribution of the product of two normally distributed random variables
A Seijas-Macías, A Oliveira, TA Oliveira, V Leiva
Symmetry 12 (8), 1201, 2020
22020
The Mixed CUSUM-EWMA (MCE) control chart as a new alternative in the monitoring of a manufacturing process
C da Cunha Alves, AC Konrath, E Henning, OMFC Walter, EP Paladini, ...
Brazilian Journal of Operations & Production Management 16 (1), 1-13, 2019
22019
The Presence of Distortions in the Extended Skew-normal Distribution
A Seijas-Macías, TA Oliveira, A Oliveira
2nd International Statistical Institute Regional Statistics Conference, 2017
22017
Stochastic response surface methodology: A study in the human health area
TA Oliveira, C Leal, A Oliveira
AIP Conference Proceedings 1648 (1), 840012, 2015
22015
Delineamento Experimental em blocos incompletos
C Francisco, T Oliveira, A Oliveira
BOOK OF ABSTRACTS and PROGRAM, 43, 2014
22014
The impact of distributional shape on the power of randomization tests for two independent groups: a simulation study using small balanced samples
F Branco, T Oliveira, A Oliveira
Biometrical Letters, 107-118, 2010
22010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20