Παρακολούθηση
Anton Koval
Anton Koval
Assistant Professor, Luleå University of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ltu.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Subterranean MAV navigation based on nonlinear MPC with collision avoidance constraints
SS Mansouri, C Kanellakis, E Fresk, B Lindqvist, D Kominiak, A Koval, ...
IFAC-PapersOnLine 53 (2), 9650-9657, 2020
232020
Quadrotor design for outdoor air quality monitoring
Y Koziar, V Levchuk, A Koval
2019 IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology …, 2019
152019
Multimodality robotic systems: Integrated combined legged-aerial mobility for subterranean search-and-rescue
B Lindqvist, S Karlsson, A Koval, I Tevetzidis, J Haluška, C Kanellakis, ...
Robotics and Autonomous Systems 154, 104134, 2022
142022
Visual subterranean junction recognition for mavs based on convolutional neural networks
SS Mansouri, P Karvelis, C Kanellakis, A Koval, G Nikolakopoulos
IECON 2019-45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society …, 2019
132019
Mobile wireless system for outdoor air quality monitoring
A Koval, E Irigoyen
International Joint Conference SOCO’16-CISIS’16-ICEUTE’16: San Sebastián …, 2017
132017
d∗,{+}: a generic platform-agnostic and risk-aware path planing framework with an expandable grid
S Karlsson, A Koval, C Kanellakis, A Agha-mohammadi, ...
arXiv preprint arXiv:2112.05563, 2021
122021
Experimental evaluation of autonomous map-based spot navigation in confined environments
A Koval, S Karlsson, G Nikolakopoulos
Biomimetic Intelligence and Robotics 2 (1), 100035, 2022
102022
AR. Drone as a platform for measurements
A Koval, E Irigoyen, T Koval
2017 IEEE 37th International Conference on Electronics and Nanotechnology …, 2017
102017
A subterranean virtual cave world for gazebo based on the DARPA SubT challenge
A Koval, C Kanellakis, E Vidmark, J Haluska, G Nikolakopoulos
arXiv preprint arXiv:2004.08452, 2020
92020
Edge computing architectures for enabling the realisation of the next generation robotic systems
AS Seisa, G Damigos, SG Satpute, A Koval, G Nikolakopoulos
2022 30th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 487-493, 2022
62022
Dataset collection from a SubT environment
A Koval, S Karlsson, SS Mansouri, C Kanellakis, I Tevetzidis, J Haluska, ...
Robotics and Autonomous Systems 155, 104168, 2022
52022
Multi-agent collaborative path planning based on staying alive policy
A Koval, S Sharif Mansouri, G Nikolakopoulos
Robotics 9 (4), 101, 2020
52020
Investigation of the effect of gravity anomalies on the precession motion of single gyroscope gravimeter
I Korobiichuk, A Koval, M Nowicki, R Szewczyk
Solid State Phenomena 251, 139-145, 2016
52016
Online multi-agent based cooperative exploration and coverage in complex environment
A Koval, SS Mansouri, G Nikolakopoulos
2019 18th European Control Conference (ECC), 3964-3969, 2019
42019
Двоканальна авіаційна гравіметрична система для вимірювання аномалій прискорення сили ваги
ОМ Безвесільна, АВ Коваль
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2009
42009
Моделирование влияния параметров возмущений на работу гироскопического гравиметра авиационной гравиметрической системы
ЕН Безвесильная, АВ Коваль, ЕВ Гура
Электронное моделирование, 2012
32012
3DEG: Data-Driven Descriptor Extraction for Global re-localization in subterranean environments
N Stathoulopoulos, A Koval, G Nikolakopoulos
Expert Systems with Applications, 121508, 2023
22023
FRAME: Fast and Robust Autonomous 3D point cloud Map-merging for Egocentric multi-robot exploration
N Stathoulopoulos, A Koval, A Agha-mohammadi, G Nikolakopoulos
arXiv preprint arXiv:2301.09213, 2023
22023
Оптимальный фильтр выходного сигнала гравиметра
ЕН Безвесильная, АВ Коваль, ЕВ Гура
Электронное моделирование, 2011
22011
Динамічні похибки нового двогіроскопного гравіметра
ОМ Безвесільна, АВ Коваль, ЄВ Гура
Вісник Інженерної академії України, 229-233, 2010
22010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20