Παρακολούθηση
Maya Sappelli
Maya Sappelli
Hogeschool Arnhem Nijmegen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα han.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
How cross-language similarity and task demands affect cognate recognition
T Dijkstra, K Miwa, B Brummelhuis, M Sappelli, H Baayen
Journal of Memory and language 62 (3), 284-301, 2010
3442010
The swell knowledge work dataset for stress and user modeling research
S Koldijk, M Sappelli, S Verberne, MA Neerincx, W Kraaij
Proceedings of the 16th international conference on multimodal interaction …, 2014
992014
Evaluation and analysis of term scoring methods for term extraction
S Verberne, M Sappelli, D Hiemstra, W Kraaij
Information Retrieval Journal 19 (5), 510-545, 2016
412016
Assessing e-mail intent and tasks in e-mail messages
M Sappelli, G Pasi, S Verberne, M de Boer, W Kraaij
Information Sciences 358, 1-17, 2016
312016
User simulations for interactive search: Evaluating personalized query suggestion
S Verberne, M Sappelli, K Järvelin, W Kraaij
European Conference on Information Retrieval, 678-690, 2015
272015
Reliability and Validity of Query Intent Assessments
S Verberne, M van der Heijden, M Hinne, M Sappelli, S Koldijk, ...
Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2013
222013
Evaluation of context‐aware recommendation systems for information re‐finding
M Sappelli, S Verberne, W Kraaij
Journal of the Association for Information Science and Technology 68 (4 …, 2017
192017
Query term suggestion in academic search
S Verberne, M Sappelli, W Kraaij
European Conference on Information Retrieval, 560-566, 2014
162014
Recommending personalized touristic sights using google places
M Sappelli, S Verberne, W Kraaij
Proceedings of the 36th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2013
162013
A vision on Prescriptive Analytics
M Sappelli, MHT de Boer, SK Smit, F Bomhof
ALLDATA 2017, 54, 2017
152017
Unobtrusive monitoring of knowledge workers for stress self-regulation
S Koldijk, M Sappelli, M Neerincx, W Kraaij
International Conference on User Modeling, Adaptation, and Personalization …, 2013
142013
Interactive detection of incrementally learned concepts in images with ranking and semantic query interpretation
K Schutte, H Bouma, J Schavemaker, L Daniele, M Sappelli, G Koot, ...
2015 13th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI …, 2015
132015
Collecting a dataset of information behaviour in context
M Sappelli, S Verberne, S Koldijk, W Kraaij
Proceedings of the 4th Workshop on Context-Awareness in Retrieval and …, 2014
132014
Truth or Error? Towards systematic analysis of factual errors in abstractive summaries
KM Lux, M Sappelli, M Larson
Proceedings of the First Workshop on Evaluation and Comparison of NLP …, 2020
102020
Ontologies for social, cognitive and affective agent-based support of child’s diabetes self-management
MA Neerincx, F Kaptein, MA Van Bekkum, H Krieger, B Kiefer, R Peters, ...
ACM, 2016
102016
Combining textual and non-textual features for e-mail importance estimation
M Sappelli, S Verberne, W Kraaij
[Sl: sn], 2013
102013
Term extraction for user profiling: evaluation by the user
S Verberne, M Sappelli, W Kraaij
21th International Conference on User Modeling, Adaptation and …, 2013
102013
SMART journalism: Personalizing, summarizing, and recommending financial economic news
M Sappelli, DM Chu, B Cambel, D Graus, P Bressers
The Algorithmic Personalization and News (APEN18) Workshop at ICWSM 18 (5), 1-3, 2018
92018
Applying semantic reasoning in image retrieval
MHT de Boer, L Daniele, P Brandt, M Sappelli
Wilmington: International Academy, Research, and Industry Association (IARIA), 2015
92015
User Privacy in Applications for Well-being and Well-working
W Bokhove, B Hulsebosch, B Van Schoonhoven, M Sappelli, K Wouters
AMBIENT 2012, The Second International Conference on Ambient Computing …, 2012
9*2012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20