Παρακολούθηση
Claudiu Musat
Claudiu Musat
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evaluating the search phase of neural architecture search
K Yu, C Sciuto, M Jaggi, C Musat, M Salzmann
arXiv preprint arXiv:1902.08142, 2019
2432019
Simple unsupervised keyphrase extraction using sentence embeddings
K Bennani-Smires, C Musat, A Hossmann, M Baeriswyl, M Jaggi
arXiv preprint arXiv:1801.04470, 2018
1192018
A:) is worth a thousand words: How people attach sentiment to emoticons and words in tweets
M Boia, B Faltings, CC Musat, P Pu
2013 international conference on social computing, 345-350, 2013
762013
Recommendation using textual opinions
CC Musat, Y Liang, B Faltings
IJCAI International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2684-2690, 2013
732013
Systems and methods for generating signatures for electronic communication classification
CCN Musat, CA Cosoi
US Patent 8,010,614, 2011
732011
Dynamic streaming message clustering for rapid spam-wave detection
CC Musat, I Grigorescu, A Trifan, CA Mitrica
US Patent 8,170,966, 2012
642012
Unsupervised aspect term extraction with b-lstm & crf using automatically labelled datasets
A Giannakopoulos, C Musat, A Hossmann, M Baeriswyl
arXiv preprint arXiv:1709.05094, 2017
602017
EmotionWatch: Visualizing fine-grained emotions in event-related tweets
R Kempter, V Sintsova, C Musat, P Pu
Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media 8 …, 2014
542014
Goal-oriented chatbot dialog management bootstrapping with transfer learning
V Ilievski, C Musat, A Hossmann, M Baeriswyl
arXiv preprint arXiv:1802.00500, 2018
522018
Improving topic evaluation using conceptual knowledge
CC Musat, J Velcin, S Trausan-Matu, MA Rizoiu
Twenty-Second International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2011
482011
Fine-grained emotion recognition in olympic tweets based on human computation
V Sintsova, CC Musat, P Pu
4th Workshop on computational approaches to subjectivity, sentiment and …, 2013
322013
Layout-based electronic communication filtering systems and methods
CCN Musat
US Patent 7,945,627, 2011
322011
Sentiment analysis using a novel human computation game
CC Musat, A Ghasemi, B Faltings
Proceedings of the 3rd Workshop on the People's Web Meets NLP …, 2012
262012
Machine translation of low-resource spoken dialects: Strategies for normalizing Swiss German
PE Honnet, A Popescu-Belis, C Musat, M Baeriswyl
arXiv preprint arXiv:1710.11035, 2017
252017
Multi-gradient descent for multi-objective recommender systems
N Milojkovic, D Antognini, G Bergamin, B Faltings, C Musat
arXiv preprint arXiv:2001.00846, 2019
242019
Overcoming multi-model forgetting
Y Benyahia, K Yu, KB Smires, M Jaggi, AC Davison, M Salzmann, ...
International Conference on Machine Learning, 594-603, 2019
182019
Electronic document classification using composite hyperspace distances
CCN Musat
US Patent 8,051,139, 2011
142011
Churn intent detection in multilingual chatbot conversations and social media
C Abbet, M M'hamdi, A Giannakopoulos, R West, A Hossmann, ...
arXiv preprint arXiv:1808.08432, 2018
132018
Semi-supervised method for multi-category emotion recognition in tweets
V Sintsova, C Musat, P Pu
2014 IEEE International Conference on Data Mining Workshop, 393-402, 2014
132014
The impact of valence shifters on mining implicit economic opinions
C Musat, S Trausan-Matu
International Conference on Artificial Intelligence: Methodology, Systems …, 2010
132010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20