Παρακολούθηση
Amirhossein Ghamarian
Amirhossein Ghamarian
Phd of computer science, University of Twente
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα asml.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Throughput analysis of synchronous data flow graphs
AH Ghamarian, MCW Geilen, S Stuijk, T Basten, BD Theelen, ...
Sixth International Conference on Application of Concurrency to System …, 2006
3522006
Modelling and analysis using GROOVE
AH Ghamarian, M de Mol, A Rensink, E Zambon, M Zimakova
International journal on software tools for technology transfer 14, 15-40, 2012
2212012
Latency minimization for synchronous data flow graphs
AH Ghamarian, S Stuijk, T Basten, MCW Geilen, BD Theelen
10th Euromicro Conference on Digital System Design Architectures, Methods …, 2007
1012007
Liveness and boundedness of synchronous data flow graphs
AH Ghamarian, MCW Geilen, T Basten, BD Theelen, MR Mousavi, ...
2006 Formal Methods in Computer Aided Design, 68-75, 2006
762006
A parameterized compositional multi-dimensional multiple-choice knapsack heuristic for CMP run-time management
H Shojaei, AH Ghamarian, T Basten, M Geilen, S Stuijk, R Hoes
Proceedings of the 46th Annual Design Automation Conference, 917-922, 2009
732009
Parametric throughput analysis of synchronous data flow graphs
AH Ghamarian, MCW Geilen, T Basten, S Stuijk
Proceedings of the conference on Design, automation and test in Europe, 116-121, 2008
672008
Scenario-aware dataflow
BD Theelen, MCW Geilen, S Stuijk, V Gheorghita, T Basten, JPM Voeten, ...
Technische Universiteit Eindhoven, 2008
342008
Resource-efficient routing and scheduling of time-constrained streaming communication on networks-on-chip
S Stuijk, T Basten, M Geilen, AH Ghamarian, B Theelen
Journal of Systems Architecture 54 (3-4), 411-426, 2008
322008
Resource-efficient routing and scheduling of time-constrained network-on-chip communication
S Stuijk, T Basten, M Geilen, AH Ghamarian, B Theelen
9th EUROMICRO Conference on Digital System Design (DSD'06), 45-52, 2006
302006
Timing analysis of synchronous data flow graphs
AH Ghamarian
242008
Incremental pattern matching in graph-based state space exploration
AH Ghamarian, A Jalali, A Rensink
Electronic Communications of the EASST 32, 2010
212010
Fsm-based sadf
S Stuijk, AH Ghamarian, BD Theelen, MCW Geilen, T Basten
Technical report, Eindhoven University of Technology, Department of …, 2008
112008
Incremental pattern matching for regular expressions
A Jalali, A Rensink, AH Ghamarian
Electronic Communications of the EASST 47, 2012
72012
Generalised compositionality in graph transformation
AH Ghamarian, A Rensink
International Conference on Graph Transformation, 234-248, 2012
62012
Graph passing in graph transformation
AH Ghamarian, A Rensink
Electronic Communications of the EASST 47, 2012
22012
Saying Hello World with GROOVE-A Solution to the TTC 2011 Instructive Case
AH Ghamarian, M de Mol, A Rensink, E Zambon
arXiv preprint arXiv:1111.4754, 2011
22011
Verifying the leader election algorithm in GROOVE
AH Ghamarian, E Zambon
5th International Workshop on Graph-Based Tools, 2009
12009
Time-constrained energy-aware routing and scheduling of network-on-chip communication
S Stuijk, AH Ghamarian, T Basten, MCW Geilen, BD Theelen
Technische Universiteit Eindhoven, 2005
12005
5MC10: Combinatorial Algorithms Function Growth Exercises
AH Ghamarian
2008
Modelling, Analysis and Scheduling with Dataflow Models
M Geilen, B Theelen, T Basten, S Stuijk, AH Ghamarian, J Voeten
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20