Παρακολούθηση
Twan Basten
Twan Basten
Professor of Computational Models, Electrical Engineering, Eindhoven University of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tue.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Inheritance of workflows: an approach to tackling problems related to change
WMP Van Der Aalst, T Basten
Theoretical computer science 270 (1-2), 125-203, 2002
7302002
SDF^ 3: SDF for free
S Stuijk, M Geilen, T Basten
Sixth International Conference on Application of Concurrency to System …, 2006
5112006
Diagnosing workflow processes using Woflan
HMW Verbeek, T Basten, WMP van der Aalst
The computer journal 44 (4), 246-279, 2001
4572001
Throughput analysis of synchronous data flow graphs
AH Ghamarian, MCW Geilen, S Stuijk, T Basten, BD Theelen, ...
Sixth International Conference on Application of Concurrency to System …, 2006
3522006
Process algebra: equational theories of communicating processes
JCM Baeten, MA Reniers
Cambridge university press, 2010
2962010
A scenario-aware data flow model for combined long-run average and worst-case performance analysis
BD Theelen, MCW Geilen, T Basten, JPM Voeten, SV Gheorghita, S Stuijk
Fourth ACM and IEEE International Conference on Formal Methods and Models …, 2006
2702006
Exploring trade-offs in buffer requirements and throughput constraints for synchronous dataflow graphs
S Stuijk, M Geilen, T Basten
Proceedings of the 43rd annual design automation conference, 899-904, 2006
2272006
Multiprocessor resource allocation for throughput-constrained synchronous dataflow graphs
S Stuijk, T Basten, MCW Geilen, H Corporaal
Proceedings of the 44th annual Design Automation Conference, 777-782, 2007
2222007
Inheritance of behavior
T Basten, WMP van der Aalst
The Journal of Logic and Algebraic Programming 47 (2), 47-145, 2001
2212001
System-scenario-based design of dynamic embedded systems
SV Gheorghita, M Palkovic, J Hamers, A Vandecappelle, S Mamagkakis, ...
ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems (TODAES) 14 (1 …, 2009
2122009
Scenario-aware dataflow: Modeling, analysis and implementation of dynamic applications
S Stuijk, M Geilen, B Theelen, T Basten
2011 International Conference on Embedded Computer Systems: Architectures …, 2011
1942011
Requirements on the execution of Kahn process networks
M Geilen, T Basten
Programming Languages and Systems: 12th European Symposium on Programming …, 2003
1932003
Throughput-buffering trade-off exploration for cyclo-static and synchronous dataflow graphs
S Stuijk, M Geilen, T Basten
IEEE Transactions on Computers 57 (10), 1331-1345, 2008
1812008
Branching bisimilarity is an equivalence indeed!
T Basten
Information Processing Letters 58 (3), 141-147, 1996
1551996
Adaptive workflow: On the interplay between flexibility and support
WMP van der Aalst, T Basten, HMW Verbeek, PAC Verkoulen, ...
Enterprise Information Systems, 63-70, 2000
1482000
Life-cycle inheritance: A Petri-net-based approach
WMP van der Aalst, T Basten
Application and Theory of Petri Nets 1997: 18th International Conference …, 1997
1471997
Minimising buffer requirements of synchronous dataflow graphs with model checking
M Geilen, T Basten, S Stuijk
Proceedings of the 42nd annual Design Automation Conference, 819-824, 2005
1382005
Congestion-controlled best-effort communication for networks-on-chip
JW van den Brand, C Ciordas, K Goossens, T Basten
2007 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition, 1-6, 2007
1332007
Task-level timing models for guaranteed performance in multiprocessor networks-on-chip
P Poplavko, T Basten, M Bekooij, J van Meerbergen, B Mesman
Proceedings of the 2003 international conference on Compilers, architecture …, 2003
1222003
In terms of nets: System design with Petri nets and process algebra.
AA Basten
1102000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20