Παρακολούθηση
Christos K. Dimou
Christos K. Dimou
PPC S.A. / Hydroelectric Projects Engineering-Construction Department / Sector of Civil Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dei.com.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Identification of Bouc–Wen hysteretic systems using particle swarm optimization
AE Charalampakis, CK Dimou
Computers & structures 88 (21-22), 1197-1205, 2010
1042010
Reliability-based optimal design of truss structures using particle swarm optimization
CK Dimou, VK Koumousis
Journal of computing in civil engineering 23 (2), 100-109, 2009
542009
Competitive genetic algorithms with application to reliability optimal design
CK Dimou, VK Koumousis
Advances in Engineering Software 34 (11-12), 773-785, 2003
362003
Genetic algorithms in competitive environments
CK Dimou, VK Koumousis
Journal of Computing in Civil Engineering 17 (3), 142-149, 2003
242003
Comparison of Evolutionary Algorithms for the Identification of Bouc-Wen Hysteretic Systems
AE Charalampakis, CK Dimou
Journal of Computing in Civil Engineering 29 (3), 2015
142015
The effect of oscillating population size on the performance of genetic algorithms
VK Koumousis, CK Dimou
Proceedings of the 4th GRACM Congress on Computational Mechanics, 099, 2002
82002
Genetic algorithms in a competitive environment with application to reliability optimal design
C Dimou, V Koumousis
Proceedings of the sixth international conference on Application of …, 2001
52001
A Comparison of Differential Evolution, Particle Swarm Optimization and Genetic Algorithms for the identification of Bouc-Wen Hysteretic Systems
AE Charalampakis, CK Dimou
Proceedings of the Second International Conference on Soft Computing …, 2011
42011
Genetic algorithms in a competitive environment with application to reliability optimal design
VK Koumousis, CK Dimou
Genetic and Evolutionary Computation Conf., Workshop Program, July 7-11 …, 2001
42001
Reliability-based optimal design of structures using competitive Genetic Algorithms
CK Dimou, VK Koumousis
5th German-Greek-Polish Symposium, Advances in Mechanics, 2004
32004
Reliability Optimal Design of Energy Conversion Tapered Wind-Mill Towers
CK Dinou, VK Koumousis, GP Solomos
Industrial Application of Structural Reliability Theory. Proceedings from …, 1997
31997
RELIABILITY BASED OPTIMAL DESIGN OF STRUCTURES USING COMPETITIVE GA WITH CROSS-BREADING AND CLONE CONTROL
CK Dimou, VK Koumousis
7th National Congress of Mechanics., 89-94, 2004
22004
Reliability Based Optimization of Complex Structures using Competitive GAs
CK Dimou, VK Koumousis
Proceedings of the Ninth International Conference on Civil and Structural …, 2003
22003
Enhancing the use of Eurocode No 8 through hypertext and expert system technology
VK Koumousis, G P.C., G C.J., D C.K.
Advances in Engineering Software 23 (12), 69-81, 1995
21995
Optimal Design of Wind Mill Structures
VK Koumousis, CK Dimou
Steel Structures, Eurosteel 95, 443-450, 1995
2*1995
Competition Among Genetic Algorithms to Improve Robustness In Optimization
C Dimou, V Koumousis
Proceedings of the 6th National Congress on Mechanics, 19-21, 2001
12001
Hydro Potential in Greece, a Review of Development and Perspectives - Comparison with other European Countries
I Sakellari, A Chazapi, A Nifakou, S Drosou, CK Dimou, J Stefanakos
11th ICOLD European Club Symposium, 12, 2019
2019
The Role of Hydro Power in ensuring the stability of the Electric Grid
CK Dimou
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων - Διαχείριση Έργων και …, 2017
2017
Aspects of Development for future Hydro Projects in Greece 2015-2040
D Georgiopoulos, CK Dimou
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων - Διαχείριση Έργων και …, 2017
2017
DESIGN AND ANALYSIS OF A SIMPLE SUSPENDED CABLE FOOTBRIDGE LOCATED IN A NARROW CANYON
CK Dimou
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20