Παρακολούθηση
Dimitrios Pliatsios
Dimitrios Pliatsios
Electrical and Computer Engineering, University of Western Macedonia - Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey on SCADA systems: secure protocols, incidents, threats and tactics
D Pliatsios, P Sarigiannidis, T Lagkas, AG Sarigiannidis
IEEE Communications Surveys & Tutorials 22 (3), 1942-1976, 2020
1442020
Realizing 5G vision through Cloud RAN: technologies, challenges, and trends
D Pliatsios, P Sarigiannidis, S Goudos, GK Karagiannidis
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2018 (1), 1-15, 2018
622018
A novel and interactive industrial control system honeypot for critical smart grid infrastructure
D Pliatsios, P Sarigiannidis, T Liatifis, K Rompolos, I Siniosoglou
2019 IEEE 24th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design …, 2019
262019
Drone-base-station for next-generation internet-of-things: A comparison of swarm intelligence approaches
D Pliatsios, SK Goudos, T Lagkas, V Argyriou, AAA Boulogeorgos, ...
IEEE Open Journal of Antennas and Propagation 3, 32-47, 2021
202021
Resource allocation combining heuristic matching and particle swarm optimization approaches: The case of downlink non-orthogonal multiple access
D Pliatsios, P Sarigiannidis
Information 10 (11), 336, 2019
182019
Power allocation in downlink non-orthogonal multiple access iot-enabled systems: A particle swarm optimization approach
D Pliatsios, P Sarigiannidis
2019 15th international conference on distributed computing in sensor …, 2019
172019
DAMA: A data mining forecasting DBA scheme for XG-PONs
P Sarigiannidis, D Pliatsios, T Zygiridis, N Kantartzis
2016 5th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2016
172016
Cost-efficient remote radio head deployment in 5G networks under minimum capacity requirements
D Pliatsios, P Sarigiannidis, ID Moscholios, A Tsiakalos
2019 Panhellenic Conference on Electronics & Telecommunications (PACET), 1-4, 2019
122019
3D placement of drone-mounted remote radio head for minimum transmission power under connectivity constraints
D Pliatsios, P Sarigiannidis, SK Goudos, K Psannis
IEEE Access 8, 200338-200350, 2020
102020
Semi-grant-free non-orthogonal multiple access for tactile internet of things
D Pliatsios, AAA Boulogeorgos, T Lagkas, V Argyriou, ID Moscholios, ...
2021 IEEE 32nd Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile …, 2021
82021
NeuralPot: An industrial honeypot implementation based on deep neural networks
I Siniosoglou, G Efstathopoulos, D Pliatsios, ID Moscholios, ...
2020 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), 1-7, 2020
82020
Joint wireless resource and computation offloading optimization for energy efficient internet of vehicles
D Pliatsios, P Sarigiannidis, TD Lagkas, V Argyriou, AAA Boulogeorgos, ...
IEEE Transactions on Green Communications and Networking 6 (3), 1468-1480, 2022
52022
Trust management in smart grid: A markov trust model
D Pliatsios, P Sarigiannidis, G Efstathopoulos, A Sarigiannidis, ...
2020 9th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2020
42020
A dynamic recommendation-based trust scheme for the smart grid
D Pliatsios, P Sarigiannidis, G Fragulis, A Tsiakalos, D Margounakis
2021 IEEE 7th International Conference on Network Softwarization (NetSoft …, 2021
32021
Localization as a key enabler of 6G wireless systems: A comprehensive survey and an outlook
SE Trevlakis, AAA Boulogeorgos, D Pliatsios, K Ntontin, P Sarigiannidis, ...
arXiv preprint arXiv:2302.02107, 2023
22023
Big data against security threats: The SPEAR intrusion detection system
D Pliatsios, P Sarigiannidis, K Psannis, SK Goudos, V Vitsas, I Moscholios
2020 3rd World Symposium on Communication Engineering (WSCE), 12-17, 2020
22020
A Hybrid RF-FSO Offloading Scheme for Autonomous Industrial Internet of Things
D Pliatsios, T Lagkas, V Argyriou, A Sarigiannidis, D Margounakis, ...
IEEE INFOCOM 2022-IEEE Conference on Computer Communications Workshops …, 2022
12022
Dairy Supply Chain Sales Dataset
D Iatropoulos, K Georgakidis, I Siniosoglou, C Chaschatzis, ...
IEEE Dataport, 2023
2023
Peach Tree Disease Detection Dataset
C Chaschatzis, I Siniosoglou, A Triantafyllou, C Karaiskou, A Liatifis, ...
IEEE Dataport, 2022
2022
Peach Tree Disease Detection Dataset
C Chaschatzis, I Siniosoglou, A Triantafyllou, C Karaiskou, A Liatifis, ...
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20