Παρακολούθηση
Daehyeok Kim
Daehyeok Kim
Assistant Professor of Computer Science, The University of Texas at Austin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.utexas.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
FLEXDROID: Enforcing In-App Privilege Separation in Android
J Seo, D Kim, D Cho, T Kim, I Shin
Proceedings of the 23rd Network and Distributed System Symposium (NDSS), 2016
1242016
What Mobile Ads Know About Mobile Users
S Son, D Kim, V Shmatikov
Proceedings of the 23rd Network and Distributed System Symposium (NDSS), 2016
1172016
HyperLoop: Group-Based NIC-Offloading to Accelerate Replicated Transactions in Multi-Tenant Storage Systems
D Kim, A Memaripour, A Badam, Y Zhu, HH Liu, J Padhye, S Raindel, ...
Proceedings of the 2018 Conference of the ACM Special Interest Group on Data …, 2018
1132018
TEA: Enabling State-Intensive Network Functions on Programmable Switches
D Kim, Z Liu, Y Zhu, C Kim, J Lee, V Sekar, S Seshan
Proceedings of the 2020 Conference of the ACM Special Interest Group on Data …, 2020
942020
FreeFlow: Software-based Virtual RDMA Networking for Containerized Clouds
D Kim, T Yu, HH Liu, Y Zhu, J Padhye, S Raindel, C Guo, V Sekar, ...
16th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 19), 2019
822019
Generic External Memory for Switch Data Planes
D Kim, Y Zhu, C Kim, J Lee, S Seshan
Proceedings of the 17th ACM Workshop on Hot Topics in Networks (HotNets), 1-7, 2018
712018
Fine-grained Spectrum Adaptation in WiFi Networks
S Yun, D Kim, L Qiu
Proceedings of the 19th annual international conference on Mobile computing …, 2013
622013
ATRA: Address Translation Redirection Attack Against Hardware-based External Monitors
D Jang, H Lee, M Kim, D Kim, D Kim, BB Kang
Proceedings of the 2014 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2014
572014
Sketchlib: Enabling efficient sketch-based monitoring on programmable switches
H Namkung, Z Liu, D Kim, V Sekar, P Steenkiste
19th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 22), 2022
352022
Redplane: Enabling fault-tolerant stateful in-switch applications
D Kim, J Nelson, DRK Ports, V Sekar, S Seshan
Proceedings of the 2021 ACM SIGCOMM 2021 Conference, 223-244, 2021
262021
Adapting TCP for Reconfigurable Datacenter Networks
MK Mukerjee, C Canel, W Wang, D Kim, S Seshan, AC Snoeren
17th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI …, 2020
202020
{SwiSh}: Distributed shared state abstractions for programmable switches
L Zeno, DRK Ports, J Nelson, D Kim, S Landau-Feibish, I Keidar, ...
19th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI …, 2022
152022
Group-based data replication in multi-tenant storage systems
Y Zhu, JD Padhye, H Liu, S Raindel, D Kim, A Badam
US Patent 10,642,779, 2020
142020
Telemetry retrieval inaccuracy in programmable switches: Analysis and recommendations
H Namkung, D Kim, Z Liu, V Sekar, P Steenkiste
Proceedings of the ACM SIGCOMM Symposium on SDN Research (SOSR), 176-182, 2021
122021
Multicast Extension to Proxy Mobile IPv6 for Mobile Multicast Services
D Kim, WS Lim, YJ Suh
Journal of Computing Science and Engineering 5 (4), 316-323, 2011
112011
Optimized Layered Integrated Video Encoding
S Yun, D Kim, X Lu, L Qiu
2015 IEEE Conference on Computer Communications (INFOCOM), 19-27, 2015
92015
Poster: Detection and Prevention of Web-based Device Fingerprinting
D Kim
IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P), 2014
82014
REboost: Improving Throughput in Wireless Networks Using Redundancy Elimination
K Lee, D Kim, I Shin
IEEE Communications Letters 21 (1), 160-163, 2017
6*2017
Sketchovsky: Enabling Ensembles of Sketches on Programmable Switches
H Namkung, Z Liu, D Kim, V Sekar, P Steenkiste
20th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 23), 2023
52023
Towards Elastic and Resilient In-Network Computing
D Kim
Carnegie Mellon University, 2021
52021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20