Παρακολούθηση
Athanasios Kopsidas
Athanasios Kopsidas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
How did the COVID-19 pandemic impact traveler behavior toward public transport? The case of Athens, Greece
A Kopsidas, C Milioti, K Kepaptsoglou, EI Vlachogianni
Transportation Letters 13 (5-6), 344-352, 2021
212021
Identification of critical stations in a Metro System: A substitute complex network analysis
A Kopsidas, K Kepaptsoglou
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 596, 127123, 2022
22022
Modeling transit user travel time perception in a post-economic recession era: The case of Athens, Greece
A Kopsidas, K Kepaptsoglou, E Vlahogianni, C Iliopoulou
Conference on Sustainable Urban Mobility, 504-511, 2018
22018
Προτυποποίηση αντιληπτού χρόνου μετακίνησης χρηστών αστικών συγκοινωνιών: η περίπτωση της Αθήνας
Α Κοψιδάς
12016
Modeling public transport recovery time following the COVID-19 pandemic outbreak: Evidence from Athens, Greece
A Kopsidas, C Milioti, K Kepaptsoglou, EI Vlahogianni
2021
A computational approach to analyzing the political scene of Greece
A Kopsidas, D Pournarakis
15th annual DMST Conference, 2018
2018
Modified Contingent Valuation Method for Agricultural Wastes between the Areas of Peloponnese and Thessaly in Greece
O Kopsidas, A Kopsidas
Journal of Environmental Science and Engineering B 6, 431-435, 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7