Παρακολούθηση
Athanasios Kopsidas
Athanasios Kopsidas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
How did the COVID-19 pandemic impact traveler behavior toward public transport? The case of Athens, Greece
A Kopsidas, C Milioti, K Kepaptsoglou, EI Vlachogianni
Transportation Letters 13 (5-6), 344-352, 2021
652021
Identification of critical stations in a Metro System: A substitute complex network analysis
A Kopsidas, K Kepaptsoglou
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 596, 127123, 2022
242022
Modeling transit user travel time perception in a post-economic recession era: The case of Athens, Greece
A Kopsidas, K Kepaptsoglou, E Vlahogianni, C Iliopoulou
Conference on Sustainable Urban Mobility, 504-511, 2018
72018
Exploring the association between network centralities and passenger flows in metro systems
A Kopsidas, A Douvaras, K Kepaptsoglou
Applied Network Science 8 (1), 69, 2023
32023
Extracting metro passenger flow predictors from network’s complex characteristics
A Kopsidas, A Douvaras, K Kepaptsoglou
International Conference on Complex Networks and Their Applications, 529-540, 2022
32022
Modeling taxi professional attitudes towards regulatory change and electromobility: evidence from Athens, Greece
N Karouzakis, A Kopsidas, K Kepaptsoglou
Transportation Letters 15 (9), 1095-1099, 2023
22023
How does tourism affect permanent residents’ travel preferences? The case of Rhodes, Greece
N Morfopos, A Kopsidas, K Kepaptsoglou
Transportation Letters, 1-12, 2023
22023
Προτυποποίηση αντιληπτού χρόνου μετακίνησης χρηστών αστικών συγκοινωνιών: η περίπτωση της Αθήνας
Α Κοψιδάς
12016
Modelling bus-based substitution capabilities for metro systems using bipartite graphs
A Kopsidas, K Kepaptsoglou
Journal of Complex Networks 12 (1), cnad050, 2024
2024
Investigating taxi driver preferences on taxi-hailing channels: the case of Greece.
A Kopsidas, E Stavropoulou, K Kepaptsoglou
Advances in Transportation Studies 60, 2023
2023
How is Intraday Metro Ridership related to Station Centrality in Athens, Greece?
A Kopsidas, K Kepaptsoglou
Findings, 2023
2023
Investigating Taxi Driver Behavioral Aspects: Evidence from Athens, Greece
D Argyriou, A Kopsidas, K Kepaptsoglou
Conference on Sustainable Urban Mobility, 1449-1462, 2022
2022
Modeling public transport recovery time following the COVID-19 pandemic outbreak: Evidence from Athens, Greece
A Kopsidas, C Milioti, K Kepaptsoglou, EI Vlahogianni
2021
A computational approach to analyzing the political scene of Greece
A Kopsidas, D Pournarakis
15th annual DMST Conference, 2018
2018
Modified Contingent Valuation Method for Agricultural Wastes between the Areas of Peloponnese and Thessaly in Greece
O Kopsidas, A Kopsidas
Journal of Environmental Science and Engineering B 6, 431-435, 2017
2017
Modeling the Substitution Capability of Metro Systems Based on a Bipartite Graph
A Kopsidas, K Kepaptsoglou
Available at SSRN 4525462, 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16