Παρακολούθηση
Michele Berlingerio
Michele Berlingerio
Executive Director, MSD Animal Health
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα msd.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mining graph evolution rules
M Berlingerio, F Bonchi, B Bringmann, A Gionis
Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases: European Conference …, 2009
2542009
Learning and predicting the evolution of social networks
B Bringmann, M Berlingerio, F Bonchi, A Gionis
IEEE Intelligent Systems 25 (04), 26-35, 2010
1972010
Multidimensional networks: foundations of structural analysis
M Berlingerio, M Coscia, F Giannotti, A Monreale, D Pedreschi
World Wide Web 16, 567-593, 2013
1962013
Foundations of multidimensional network analysis
M Berlingerio, M Coscia, F Giannotti, A Monreale, D Pedreschi
2011 international conference on advances in social networks analysis and …, 2011
1862011
AllAboard: a system for exploring urban mobility and optimizing public transport using cellphone data
M Berlingerio, F Calabrese, G Di Lorenzo, R Nair, F Pinelli, ML Sbodio
Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases: European Conference …, 2013
1842013
Machine learning and knowledge discovery in databases
JL Balcázar, F Bonchi, A Gionis, M Sebag
Lecture notes in computer science 6321, 2010
1802010
ABACUS: frequent pAttern mining-BAsed Community discovery in mUltidimensional networkS
M Berlingerio, F Pinelli, F Calabrese
Data Mining and Knowledge Discovery 27, 294-320, 2013
1582013
Netsimile: A scalable approach to size-independent network similarity
M Berlingerio, D Koutra, T Eliassi-Rad, C Faloutsos
arXiv preprint arXiv:1209.2684, 2012
1462012
Finding and characterizing communities in multidimensional networks
M Berlingerio, M Coscia, F Giannotti
2011 international conference on advances in social networks analysis and …, 2011
1222011
Improving the accessibility of urban transportation networks for people with disabilities
L Ferrari, M Berlingerio, F Calabrese, J Reades
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 45, 27-40, 2014
1102014
Network similarity via multiple social theories
M Berlingerio, D Koutra, T Eliassi-Rad, C Faloutsos
Proceedings of the 2013 IEEE/ACM international conference on advances in …, 2013
1072013
Allaboard: Visual exploration of cellphone mobility data to optimise public transport
G Di Lorenzo, ML Sbodio, F Calabrese, M Berlingerio, R Nair, F Pinelli
Proceedings of the 19th international conference on Intelligent User …, 2014
1052014
Scalable link prediction on multidimensional networks
G Rossetti, M Berlingerio, F Giannotti
2011 IEEE 11th international conference on data mining workshops, 979-986, 2011
692011
The pursuit of hubbiness: Analysis of hubs in large multidimensional networks
M Berlingerio, M Coscia, F Giannotti, A Monreale, D Pedreschi
Journal of Computational Science 2 (3), 223-237, 2011
682011
Data-driven transit network design from mobile phone trajectories
F Pinelli, R Nair, F Calabrese, M Berlingerio, G Di Lorenzo, ML Sbodio
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 17 (6), 1724-1733, 2016
602016
Multi-modal journey planning in the presence of uncertainty
A Botea, E Nikolova, M Berlingerio
Proceedings of the International Conference on Automated Planning and …, 2013
592013
Mining clinical data with a temporal dimension: a case study
M Berlingerio, F Bonchi, F Giannotti, F Turini
2007 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM …, 2007
522007
The GRAAL of carpooling: GReen And sociAL optimization from crowd-sourced data
M Berlingerio, B Ghaddar, R Guidotti, A Pascale, A Sassi
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 80, 20-36, 2017
462017
Finding redundant and complementary communities in multidimensional networks
M Berlingerio, M Coscia, F Giannotti
Proceedings of the 20th ACM international conference on Information and …, 2011
392011
Network graph evolution rule generation
F Bonchi, A Gionis, M Berlingerio, B Bringmann
US Patent 8,204,904, 2012
312012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20