Παρακολούθηση
Constantinos S. Psomopoulos
Constantinos S. Psomopoulos
Professor, Department of Electrical and Electronics Engineering, University of West Attica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Waste-to-energy: A review of the status and benefits in USA
CS Psomopoulos, A Bourka, NJ Themelis
Waste management 29 (5), 1718-1724, 2009
5302009
Use of waste derived fuels in cement industry: a review
N Chatziaras, CS Psomopoulos, NJ Themelis
Management of Environmental Quality: an international journal 27 (2), 178-193, 2016
1432016
A comparative evaluation of photovoltaic electricity production assessment software (PVGIS, PVWatts and RETScreen)
CS Psomopoulos, GC Ioannidis, SD Kaminaris, KD Mardikis, NG Katsikas
Environmental Processes 2, 175-189, 2015
822015
Electricity demand and carbon emission in power generation under high penetration of electric vehicles. A European Union perspective
E Gryparis, P Papadopoulos, HC Leligou, CS Psomopoulos
Energy Reports 6 (6), 475-486, 2020
762020
A review of the potential for the recovery of wind turbine blade waste materials
CS Psomopoulos, K Kalkanis, S Kaminaris, GC Ioannidis, P Pachos
Recycling 4 (1), 7, 2019
542019
Use of alternative fuels in cement industry
N Chatziaras, CS Psomopoulos, NJ Themelis
Proceedings of the 12th International Conference on Protection and …, 2014
512014
Wind turbine blade composite materials-End of life treatment methods
K Kalkanis, CS Psomopoulos, S Kaminaris, G Ioannidis, P Pachos
Energy Procedia 157, 1136-1143, 2019
492019
Sustainable energy harvesting through triboelectric nano–generators: a review of current status and applications
DA Barkas, CS Psomopoulos, P Papageorgas, K Kalkanis, D Piromalis, ...
Energy Procedia 157, 999-1010, 2019
492019
A review on the latest trend of Solar Pavements in Urban Environment
CN Papadimitriou, CS Psomopoulos, F Kehagia
Energy Procedia 157, 945-952, 2019
412019
Electricity savings and CO2 emissions reduction in buildings sector: How important the network losses are in the calculation?
CS Psomopoulos, I Skoula, C Karras, A Chatzimpiros, M Chionidis
Energy 35 (1), 485-490, 2010
402010
Brushed DC motor drives for industrial and automobile applications with emphasis on control techniques: A comprehensive review
DA Barkas, GC Ioannidis, CS Psomopoulos, SD Kaminaris, GA Vokas
Electronics 9 (6), 887, 2020
362020
WTE plants installed in European cities: A review of success stories
P Chaliki, CS Psomopoulos, NJ Themelis
Management of Environmental Quality: An International Journal 27 (5), 606-620, 2016
352016
Residue derived fuels as an alternative fuel for the Hellenic power generation sector and their potential for emissions reduction
CS Psomopoulos
AIMS Energy 2 (3), 321-341, 2014
302014
AC-DC & DC-DC Converters for DC Motor Drives
GC Ioannidis, CS Psomopoulos, SD Kaminaris, P Pachos, H Villiotis, ...
International Conference on Electronics and Communication Systems 2013, 96-103, 2013
292013
Solar Energy: Harvesting the Sun’s Energy for Sustainable Future
CS Psomopoulos
Handbook of Sustainable Engineering, 1065-1107, 2013
282013
An insight into ingredients of toxicological interest in personal care products and a small–scale sampling survey of the Greek market: Delineating a potential contamination …
C Emmanouil, M Bekyrou, C Psomopoulos, A Kungolos
Water 11 (12), 2501, 2019
262019
A review on the requirements for environmentally friendly insulating oils used in high-voltage equipment under the eco design framework
I Chronis, S Kalogeropoulou, CS Psomopoulos
Environmental Science and Pollution Research 28 (26), 33828-33836, 2021
232021
Temperature distribution of fuse elements during the pre-arcing period
CS Psomopoulos, CG Karagiannopoulos
Electric Power Systems Research 61 (3), 161-167, 2002
222002
The role of energy recovery from wastes in the decarbonization efforts of the EU power sector
CS Psomopoulos, K Kiskira, K Kalkanis, HC Leligou, NJ Themelis
IET Renewable Power Generation 16 (1), 48–64, 2022
212022
A review of flexibility options for high RES penetration in power systems—Focusing the Greek case
DK Alexopoulos, AG Anastasiadis, GA Vokas, SD Kaminaris, ...
Energy Reports 7, 33-50, 2021
212021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20