Παρακολούθηση
Jianping Shi
Jianping Shi
SenseTime Group Limited
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sensetime.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Pyramid scene parsing network
H Zhao, J Shi, X Qi, X Wang, J Jia
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
144262017
Path aggregation network for instance segmentation
S Liu, L Qi, H Qin, J Shi, J Jia
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
69972018
MMDetection: Open mmlab detection toolbox and benchmark
K Chen, J Wang, J Pang, Y Cao, Y Xiong, X Li, S Sun, W Feng, Z Liu, J Xu, ...
arXiv preprint arXiv:1906.07155, 2019
28872019
Hierarchical saliency detection
Q Yan, L Xu, J Shi, J Jia
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2013
20102013
Pv-rcnn: Point-voxel feature set abstraction for 3d object detection
S Shi, C Guo, L Jiang, Z Wang, J Shi, X Wang, H Li
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2020
17652020
Icnet for real-time semantic segmentation on high-resolution images
H Zhao, X Qi, X Shen, J Shi, J Jia
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 405-420, 2018
16922018
Libra r-cnn: Towards balanced learning for object detection
J Pang, K Chen, J Shi, H Feng, W Ouyang, D Lin
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
15922019
Context encoding for semantic segmentation
H Zhang, K Dana, J Shi, Z Zhang, X Wang, A Tyagi, A Agrawal
Proceedings of the IEEE conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
15142018
Hybrid task cascade for instance segmentation
K Chen, J Pang, J Wang, Y Xiong, X Li, S Sun, W Feng, Z Liu, J Shi, ...
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
14032019
Abnormal event detection at 150 fps in matlab
C Lu, J Shi, J Jia
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 2720-2727, 2013
13802013
Geonet: Unsupervised learning of dense depth, optical flow and camera pose
Z Yin, J Shi
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
12952018
Psanet: Point-wise spatial attention network for scene parsing
H Zhao, Y Zhang, S Liu, J Shi, CC Loy, D Lin, J Jia
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 267-283, 2018
11802018
Spatial as deep: Spatial cnn for traffic scene understanding
X Pan, J Shi, P Luo, X Wang, X Tang
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 32 (1), 2018
10002018
From points to parts: 3d object detection from point cloud with part-aware and part-aggregation network
S Shi, Z Wang, J Shi, X Wang, H Li
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 43 (8), 2647-2664, 2020
8122020
Two at once: Enhancing learning and generalization capacities via ibn-net
X Pan, P Luo, J Shi, X Tang
Proceedings of the european conference on computer vision (ECCV), 464-479, 2018
7992018
Revisiting batch normalization for practical domain adaptation
Y Li, N Wang, J Shi, J Liu, X Hou
arXiv preprint arXiv:1603.04779, 2016
7412016
Hierarchical image saliency detection on extended CSSD
J Shi, Q Yan, L Xu, J Jia
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 38 (4), 717-729, 2015
6292015
Adaptive batch normalization for practical domain adaptation
Y Li, N Wang, J Shi, X Hou, J Liu
Pattern Recognition 80, 109-117, 2018
5362018
Understanding and diagnosing visual tracking systems
N Wang, J Shi, DY Yeung, J Jia
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 3101-3109, 2015
4512015
Temporal pyramid network for action recognition
C Yang, Y Xu, J Shi, B Dai, B Zhou
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2020
4142020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20