Παρακολούθηση
Ralph McKenzie
Ralph McKenzie
Professor of Mathematics, Vanderbilt University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vanderbilt.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Algebras, lattices, varieties
RN McKenzie, GF McNulty, WF Taylor
American Mathematical Soc., 2018
8592018
The structure of finite algebras
D Hobby, R McKenzie
American Mathematical Society, 1988
6871988
Commutator theory for congruence modular varieties
R Freese, R McKenzie
CUP Archive, 1987
5881987
Equational bases and nonmodular lattice varieties
R McKenzie
Transactions of the American Mathematical Society 174, 1-43, 1972
3241972
Algebras
R McKenzie, G McNulty, W Taylor
Lattices, Varieties 1, 361, 1987
3191987
Algebras, lattices, varieties. Vol. I. The Wadsworth & Brooks/Cole Mathematics Series. Wadsworth & Brooks
RN McKenzie, GF McNulty, WF Taylor
Cole Advanced Books & Software, Monterey, CA, 1987
2391987
Existence theorems for weakly symmetric operations
M Maróti, R McKenzie
Algebra universalis 59 (3-4), 463-489, 2008
2192008
Tractability and learnability arising from algebras with few subpowers
P Idziak, P Marković, R McKenzie, M Valeriote, R Willard
SIAM Journal on Computing 39 (7), 3023-3037, 2010
1932010
Equational bases for lattice theories
R McKenzie
Mathematica Scandinavica 27 (1), 24-38, 1970
1751970
Varieties with few subalgebras of powers
J Berman, P Idziak, P Marković, R McKenzie, M Valeriote, R Willard
Transactions of the American Mathematical Society 362 (3), 1445-1473, 2010
1482010
An elementary construction of unsolvable word problems in group theory
R McKenzie, RJ Thompson
Studies in Logic and the Foundations of Mathematics 71, 457-478, 1973
1461973
Tarski’s finite basis problem is undecidable
R McKenzie
International Journal of Algebra and Computation 6 (01), 49-104, 1996
1301996
Para primal varieties: A study of finite axiomatizability and definable principal congruences in locally finite varieties
R McKenzie
Algebra Universalis 8 (1), 336-348, 1978
1121978
Cardinal multiplication of structures with a reflexive relation
R McKenzie
Fundamenta Mathematicae 70 (1), 59-101, 1971
1051971
An algebraic version of categorical equivalence for varieties and more general algebraic categories
R McKenzie
Logic and algebra, 211-243, 2017
1032017
On spectra, and the negative solution of the decision problem for identities having a finite nontrivial model1
R McKenzie
The Journal of Symbolic Logic 40 (2), 186-196, 1975
1031975
Decidability and Boolean representations
S Burris, R McKenzie
American Mathematical Soc., 1981
991981
Finite forbidden lattices
R McKenzie
Universal Algebra and Lattice Theory: Proceedings of the Fourth …, 2006
782006
Residually small varieties with modular congruence lattices
R Freese, R McKenzie
Transactions of the American Mathematical Society 264 (2), 419-430, 1981
771981
Structure of Decidable Locally Finite Varieties
R McKenzie, M Valeriote
Springer Science & Business Media, 1989
741989
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20