Παρακολούθηση
Andra-Ioana Horcea-Milcu
Andra-Ioana Horcea-Milcu
Kassel Institute for Sustainability, University of Kassel
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-kassel.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cultural ecosystem services: a literature review and prospects for future research
AI Milcu, J Hanspach, D Abson, J Fischer
Ecology and society 18 (3), 2013
10062013
Six modes of co-production for sustainability
JM Chambers, C Wyborn, ME Ryan, RS Reid, M Riechers, A Serban, ...
Nature Sustainability 4 (11), 983-996, 2021
1792021
Transforming knowledge systems for life on Earth: Visions of future systems and how to get there
I Fazey, N Schäpke, G Caniglia, A Hodgson, I Kendrick, C Lyon, G Page, ...
Energy research & social science 70, 101724, 2020
1712020
The importance of ecosystem services for rural inhabitants in a changing cultural landscape in Romania
T Hartel, J Fischer, C Câmpeanu, AI Milcu, J Hanspach, I Fazey
Ecology and society 19 (2), 2014
1602014
Loving the mess: navigating diversity and conflict in social values for sustainability
JO Kenter, CM Raymond, CJ Van Riper, E Azzopardi, MR Brear, ...
Sustainability Science 14, 1439-1461, 2019
159*2019
Scaling the impact of sustainability initiatives: a typology of amplification processes
DPM Lam, B Martín-López, A Wiek, EM Bennett, N Frantzeskaki, ...
Urban Transformations 2 (1), 1-24, 2020
1532020
A holistic approach to studying social-ecological systems and its application to southern Transylvania
J Hanspach, T Hartel, AI Milcu, F Mikulcak, I Dorresteijn, J Loos, ...
Ecology and Society 19 (4), 2014
1452014
Integrating rural development and biodiversity conservation in Central Romania
F Mikulcak, J Newig, AI Milcu, T Hartel, J Fischer
Environmental Conservation 40 (2), 129-137, 2013
1412013
Values in transformational sustainability science: four perspectives for change
AI Horcea-Milcu, DJ Abson, CI Apetrei, IA Duse, R Freeth, M Riechers, ...
Sustainability Science 14, 1425-1437, 2019
1002019
Navigating conflicting landscape aspirations: application of a photo-based Q-method in Transylvania (Central Romania)
AI Milcu, K Sherren, J Hanspach, D Abson, J Fischer
Land Use Policy 41, 408-422, 2014
972014
Co-productive agility and four collaborative pathways to sustainability transformations
JM Chambers, C Wyborn, NL Klenk, M Ryan, A Serban, NJ Bennett, ...
Global Environmental Change 72, 102422, 2022
822022
Disaggregated contributions of ecosystem services to human well-being: a case study from Eastern Europe
AI Horcea-Milcu, J Leventon, J Hanspach, J Fischer
Regional Environmental Change 16, 1779-1791, 2016
58*2016
Social factors mediating human–carnivore coexistence: Understanding thematic strands influencing coexistence in Central Romania
I Dorresteijn, AI Milcu, J Leventon, J Hanspach, J Fischer
Ambio 45, 490-500, 2016
562016
The role of scenarios in fostering collective action for sustainable development: Lessons from central Romania
M Nieto-Romero, A Milcu, J Leventon, F Mikulcak, J Fischer
Land Use Policy 50, 156-168, 2016
472016
Challenges for biodiversity monitoring using citizen science in transitioning social–ecological systems
J Loos, AI Horcea-Milcu, P Kirkland, T Hartel, M Osváth-Ferencz, J Fischer
Journal for Nature conservation 26, 45-48, 2015
472015
Research pathways to foster transformation: linking sustainability science and social-ecological systems research
AI Horcea-Milcu, B Martín-López, DPM Lam, DJ Lang
Ecology and Society, 2020
432020
Transdisciplinary research in natural resources management: Towards an integrative and transformative use of co‐concepts
V Hakkarainen, K Mäkinen‐Rostedt, A Horcea‐Milcu, D D'amato, J Jämsä, ...
Sustainable Development 30 (2), 309-325, 2022
362022
Inclusive conservation and the Post-2020 Global Biodiversity Framework: tensions and prospects
CM Raymond, MA Cebrian-Piqueras, E Andersson, R Andrade, ...
One Earth 5 (3), 252-264, 2022
362022
Grounding IPBES experts’ views on the multiple values of nature in epistemology, knowledge and collaborative science
V Hakkarainen, CB Anderson, M Eriksson, CJ van Riper, A Horcea-Milcu, ...
Environmental science & policy 105, 11-18, 2020
362020
Interdisciplinary and transdisciplinary research and practice: Balancing expectations of the ‘old’academy with the future model of universities as ‘problem solvers’
D Fam, E Clarke, R Freeth, P Derwort, K Klaniecki, L Kater‐Wettstädt, ...
Higher Education Quarterly, 2019
342019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20