Παρακολούθηση
Nicoletta Calzolari
Nicoletta Calzolari
Director of Research, CNR-ILC, Italy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ilc.cnr.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Lexical markup framework (LMF)
G Francopoulo, M George, N Calzolari, M Monachini, N Bel, M Pet, ...
International Conference on Language Resources and Evaluation-LREC 2006, 2006
2922006
SIMPLE: A General Framework for the Development of Multilingual Lexicons
A Lenci, N Busa, F Calzolari, N Gola, E Monachini, M Ogonowski, ...
International Journal of Lexicography 13, 2000
2642000
Towards Best Practice for Multiword Expressions in Computational Lexicons.
N Calzolari, CJ Fillmore, R Grishman, N Ide, A Lenci, C MacLeod, ...
LREC 2, 1934-1940, 2002
2412002
Building the Italian syntactic-semantic treebank
S Montemagni, F Barsotti, M Battista, N Calzolari, O Corazzari, A Lenci, ...
Treebanks: Building and using parsed corpora, 189-210, 2003
1752003
Tools and methods for computational lexicology
RJ Byrd, N Calzolari, MS Chodorow, JL Klavans, MS Neff, OA Rizk
Computational Linguistics 13 (3-4), 219-240, 1987
1741987
Ontology and the Lexicon: a Natural Language Processing Perspective
C Huang, N Calzolari, A Gangemi, A Lenci, A Oltramari, L Prévot
Cambridge University Press, 2010
160*2010
Detecting patterns in a lexical data base
N Calzolari
10th International Conference on Computational Linguistics and 22nd Annual …, 1984
1391984
The eurowordnet base concepts and top ontology
PJTM Vossen, L Bloksma, H Rodriquez
1311998
Applying EuroWordNet to cross-language text retrieval
J Gonzalo, F Verdejo, C Peters, N Calzolari
EuroWordNet: a multilingual database with lexical semantic networks, 113-135, 1998
1101998
Acquisition of Lexical Information from a large Italian Corpus
N Calzolari, R Bindi
COMPUTATIONAL LINGUISTICS IN PISA, 117, 1990
1061990
The linguistic design of the EuroWordNet database
A Alonge, N Calzolari, P Vossen, L Bloksma, I Castellon, MA Marti, ...
Computers and the Humanities 32, 91-115, 1998
1041998
Spatial role labeling: Task definition and annotation scheme
P Kordjamshidi, MF Moens, M van Otterlo
Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources …, 2010
972010
Multilingual resources for NLP in the lexical markup framework (LMF)
G Francopoulo, N Bel, M George, N Calzolari, M Monachini, M Pet, ...
Language Resources and Evaluation 43, 57-70, 2009
902009
Computational Linguistics and Intelligent Text Processing: 11th International Conference, CICLing 2010, Iasi, Romania, March 21-27, 2010, Proceedings
A Gelbukh
Springer-Verlag New York Incorporated, 2010
89*2010
Automating the lexicon: Research and practice in a multilingual environment
D Walker, A Zampolli, N Calzolari
Oxford University Press, 1995
861995
KYOTO: a System for Mining, Structuring and Distributing Knowledge across Languages and Cultures.
P Vossen, E Agirre, N Calzolari, C Fellbaum, S Hsieh, CR Huang, ...
LREC, 2008
852008
Automating the lexicon: Research and practice in a multilingual environment
DE Walker, A Zampolli, N Calzolari
(No Title), 1995
851995
The dictionary and the thesaurus can be combined
N Calzolari
Relational models of the lexicon, 75-96, 1989
841989
Example-based treebank querying
L Augustinus, V Vandeghinste, F Van Eynde
Proceedings of the 8th international conference on language resources and …, 2012
792012
The BioLexicon: a large-scale terminological resource for biomedical text mining
P Thompson, J McNaught, S Montemagni, N Calzolari, R Del Gratta, ...
BMC bioinformatics 12, 1-29, 2011
792011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20