David Martinez Iraola
David Martinez Iraola
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimelb.edu.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Enriching very large ontologies using the WWW
E Agirre, O Ansa, E Hovy, D Martínez
Arxiv preprint cs/0010026, 2000
4492000
Overview of the ShARe/CLEF eHealth Evaluation Lab 2013
H Suominen, S Salanterä, S Velupillai, WW Chapman, G Savova, ...
CLEF, 212-231, 2013
2522013
Exploring automatic word sense disambiguation with decision lists and the Web
E Agirre, D Martinez
Proceedings of the COLING-2000 Workshop on Semantic Annotation and …, 2000
1792000
Automatic classification of sentences to support Evidence Based Medicine
S Kim, D Martinez, L Cavedon, L Yencken
BMC bioinformatics 12 (Suppl 2), S5, 2011
1672011
Learning class-to-class selectional preferences
E Agirre, D Martinez
Proceedings of the 2001 workshop on Computational Natural Language Learning …, 2001
1342001
Overview of the share/clef ehealth evaluation lab 2014
L Kelly, L Goeuriot, H Suominen, T Schreck, G Leroy, DL Mowery, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2014
1292014
Enriching WordNet concepts with topic signatures
E Agirre, O Ansa, E Hovy, D Martinez
Proceedings of the NAACL workshop on WordNet and Other Lexical Resources …, 2001
128*2001
Two graph-based algorithms for state-of-the-art WSD
E Agirre, D Martínez, OL de Lacalle, A Soroa
Proceedings of the 2006 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2006
1272006
Evaluating the state of the art in disorder recognition and normalization of the clinical narrative
S Pradhan, N Elhadad, BR South, D Martinez, L Christensen, A Vogel, ...
Journal of the American Medical Informatics Association 22 (1), 143-154, 2014
1192014
Improving parsing and PP attachment performance with sense information
E Agirre, T Baldwin, D Martinez
Proceedings of ACL-08: HLT, 317-325, 2008
1092008
Unsupervised WSD based on automatically retrieved examples: The importance of bias
E Agirre, D Martinez
Proceedings of EMNLP, 25-32, 2004
912004
Supervised corpus-based methods for WSD
L Màrquez, G Escudero, D Martínez, G Rigau
Word Sense Disambiguation, 167-216, 2006
902006
Knowledge sources for word sense disambiguation
E Agirre, D Martinez
Text, Speech and Dialogue, 1-10, 2001
882001
Integrating selectional preferences in wordnet
E Agirre, D Martinez
Arxiv preprint cs/0204027, 2002
822002
One sense per collocation and genre/topic variations
D Martinez, E Agirre
Proceedings of the 2000 Joint SIGDAT conference on Empirical methods in …, 2000
792000
Visualizing search results and document collections using topic maps
D Newman, T Baldwin, L Cavedon, E Huang, S Karimi, D Martinez, ...
Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web 8 (2-3 …, 2010
72*2010
Evaluating and optimizing the parameters of an unsupervised graph-based WSD algorithm
E Agirre, D Martínez, OL de Lacalle, A Soroa
Proceedings of the First Workshop on Graph Based Methods for Natural …, 2006
632006
Task 1: ShARe/CLEF eHealth Evaluation Lab
S Pradhan, N Elhadad, BR South, D Martinez, A Vogel, H Suominen, ...
60*2013
Syntactic features for high precision word sense disambiguation
D Martínez, E Agirre, L Màrquez
Proceedings of the 19th international conference on Computational …, 2002
542002
Improving search over Electronic Health Records using UMLS-based query expansion through random walks
D Martinez, A Otegi, A Soroa, E Agirre
Journal of biomedical informatics 51, 100-106, 2014
492014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20