Παρακολούθηση
Matti Latva-aho
Matti Latva-aho
Professor at University of Oulu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα oulu.fi - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Key drivers and research challenges for 6G ubiquitous wireless intelligence
M Latva-Aho, K Leppänen
University of Oulu, 2019
4552019
On the UWB system coexistence with GSM900, UMTS/WCDMA, and GPS
M Hamalainen, V Hovinen, R Tesi, JHJ Iinatti, M Latva-aho
IEEE Journal on Selected areas in Communications 20 (9), 1712-1721, 2002
3682002
On the spectral efficiency of full-duplex small cell wireless systems
D Nguyen, LN Tran, P Pirinen, M Latva-aho
IEEE Transactions on wireless communications 13 (9), 4896-4910, 2014
2912014
Precoding for full duplex multiuser MIMO systems: Spectral and energy efficiency maximization
D Nguyen, LN Tran, P Pirinen, M Latva-aho
IEEE Transactions on signal processing 61 (16), 4038-4050, 2013
2582013
Six key features of machine type communication in 6G
NH Mahmood, H Alves, OA López, M Shehab, DPM Osorio, M Latva-Aho
2020 2nd 6G Wireless Summit (6G SUMMIT), 1-5, 2020
2392020
On the joint impact of beamwidth and orientation error on throughput in directional wireless poisson networks
J Wildman, PHJ Nardelli, M Latva-aho, S Weber
IEEE Transactions on Wireless Communications 13 (12), 7072-7085, 2014
2012014
Joint design of Tx-Rx beamformers in MIMO downlink channel
M Codreanu, A Tolli, M Juntti, M Latva-Aho
IEEE Transactions on Signal Processing 55 (9), 4639-4655, 2007
2012007
Ultra dense small cell networks: Turning density into energy efficiency
S Samarakoon, M Bennis, W Saad, M Debbah, M Latva-Aho
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 34 (5), 1267-1280, 2016
1952016
Massive wireless energy transfer: Enabling sustainable IoT toward 6G era
OLA López, H Alves, RD Souza, S Montejo-Sánchez, EMG Fernández, ...
IEEE Internet of Things Journal 8 (11), 8816-8835, 2021
1722021
Comparison of indoor geolocation methods in DSSS and OFDM wireless LAN systems
X Li, K Pahlavan, M Latva-aho, M Ylianttila
Vehicular Technology Conference Fall 2000. IEEE VTS Fall VTC2000. 52nd …, 2000
1672000
6G vision, value, use cases and technologies from european 6G flagship project Hexa-X
MA Uusitalo, P Rugeland, MR Boldi, EC Strinati, P Demestichas, ...
IEEE access 9, 160004-160020, 2021
1662021
LMMSE detection for DS-CDMA systems in fading channels
M Latva-Aho, MJ Juntti
IEEE Transactions on Communications 48 (2), 194-199, 2000
1582000
Micro operators to boost local service delivery in 5G
M Matinmikko, M Latva-Aho, P Ahokangas, S Yrjölä, T Koivumäki
Wireless Personal Communications 95, 69-82, 2017
1462017
Communication method and system
M Codreanu, A Tölli, M Juntti, M Latva-Aho
US Patent 8,208,963, 2012
1392012
Ultra-reliable and low latency communication in mmWave-enabled massive MIMO networks
TK Vu, CF Liu, M Bennis, M Debbah, M Latva-Aho, CS Hong
IEEE Communications Letters 21 (9), 2041-2044, 2017
1382017
Content-aware user clustering and caching in wireless small cell networks
MS ElBamby, M Bennis, W Saad, M Latva-Aho
2014 11th International symposium on wireless communications systems (ISWCS …, 2014
1382014
Chip-level channel equalization in WCDMA downlink
K Hooli, M Juntti, MJ Heikkilä, P Komulainen, M Latva-Aho, J Lilleberg
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2002, 1-14, 2002
1362002
Weighted sum-rate maximization for full-duplex MIMO interference channels
AC Cirik, R Wang, Y Hua, M Latva-aho
IEEE Transactions on communications 63 (3), 801-815, 2015
1352015
Interference alignment for cooperative femtocell networks: A game-theoretic approach
F Pantisano, M Bennis, W Saad, M Debbah, M Latva-Aho
IEEE Transactions on Mobile Computing 12 (11), 2233-2246, 2012
1342012
Models for the modern power grid
PHJ Nardelli, N Rubido, C Wang, MS Baptista, C Pomalaza-Raez, ...
The European Physical Journal Special Topics 223, 2423-2437, 2014
1322014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20