Παρακολούθηση
Anton Wijs
Anton Wijs
Associate Professor on Parallel Software Development at Eindhoven University of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tue.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The mCRL2 toolset for analysing concurrent systems: improvements in expressivity and usability
O Bunte, JF Groote, JJA Keiren, M Laveaux, T Neele, EP de Vink, ...
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: 25th …, 2019
1822019
Multi-core nested depth-first search
A Laarman, R Langerak, J Van De Pol, M Weber, A Wijs
Automated Technology for Verification and Analysis: 9th International …, 2011
652011
Survey on directed model checking
S Edelkamp, V Schuppan, D Bošnački, A Wijs, A Fehnker, H Aljazzar
Model Checking and Artificial Intelligence, 65-89, 2009
592009
Analyzing a χ model of a turntable system using Spin, CADP and Uppaal
E Bortnik, N Trčka, AJ Wijs, B Luttik, JM van de Mortel-Fronczak, ...
The Journal of Logic and Algebraic Programming 65 (2), 51-104, 2005
592005
An O(mlogn) Algorithm for Computing Stuttering Equivalence and Branching Bisimulation
JF Groote, DN Jansen, JJA Keiren, AJ Wijs
ACM Transactions on Computational Logic (TOCL) 18 (2), 1-34, 2017
542017
Efficient GPU algorithms for parallel decomposition of graphs into strongly connected and maximal end components
A Wijs, JP Katoen, D Bošnački
Formal Methods in System Design 48, 274-300, 2016
51*2016
GPUexplore: many-core on-the-fly state space exploration using GPUs
A Wijs, D Bošnački
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: 20th …, 2014
512014
Parallel probabilistic model checking on general purpose graphics processors
D Bošnački, S Edelkamp, D Sulewski, A Wijs
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 13, 21-35, 2011
482011
GPUexplore 2.0: unleashing GPU explicit-state model checking
A Wijs, T Neele, D Bošnački
FM 2016: Formal Methods: 21st International Symposium, Limassol, Cyprus …, 2016
402016
Many-core on-the-fly model checking of safety properties using GPUs
A Wijs, D Bošnački
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 18, 169-185, 2016
372016
An O(m log n) algorithm for branching bisimilarity on labelled transition systems
DN Jansen, JF Groote, JJA Keiren, A Wijs
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2020
352020
Formalizing correspondence rules for automotive architecture views
Y Dajsuren, CM Gerpheide, A Serebrenik, A Wijs, B Vasilescu, ...
Proceedings of the 10th international ACM Sigsoft conference on Quality of …, 2014
352014
Distributed Analysis with μCRL: A Compendium of Case Studies
S Blom, JR Calamé, B Lisser, S Orzan, J Pang, J Van De Pol, MT Dashti, ...
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2007
352007
Improving GPU sparse matrix-vector multiplication for probabilistic model checking
AJ Wijs, D Bošnački
International SPIN Workshop on Model Checking of Software, 98-116, 2012
342012
GPU accelerated strong and branching bisimilarity checking
A Wijs
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: 21st …, 2015
322015
GPU-PRISM: an extension of PRISM for general purpose graphics processing units
D Bošnački, S Edelkamp, D Sulewski, A Wijs
2010 Ninth International Workshop on Parallel and Distributed Methods in …, 2010
322010
Parallel SAT simplification on GPU architectures
M Osama, A Wijs
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2019
302019
Solving scheduling problems by untimed model checking: the clinical chemical analyser case study
A Wijs, J van de Pol, E Bortnik
Proceedings of the 10th international workshop on Formal methods for …, 2005
30*2005
SAT solving with GPU accelerated inprocessing
M Osama, A Wijs, A Biere
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2021
292021
An algorithm for stuttering equivalence and branching bisimulation
JF Groote, A Wijs
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2016
282016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20