Παρακολούθηση
Emanuela Marasco
Emanuela Marasco
Assistant Professor, George Mason University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gmu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A Survey on Anti-spoofing Schemes for Fingerprint Recognition Systems
E Marasco, A Ross
ACM Computing Surveys Volume 47 Issue 2, 2015
4112015
Combining perspiration-and morphology-based static features for fingerprint liveness detection
E Marasco, C Sansone
Pattern Recognition Letters 33 (9), 1148-1156, 2012
1182012
Fingerprint Liveness Detection based on Histograms of Invariant Gradients
C Gottschlich, E Marasco, AY Yang, B Cukic
International Joint Conference on Biometrics (IJCB), 2014
1092014
An anti-spoofing technique using multiple textural features in fingerprint scanners
E Marasco, C Sansone
2010 IEEE workshop on biometric measurements and systems for security and …, 2010
572010
Combining match scores with liveness values in a fingerprint verification system
E Marasco, Y Ding, A Ross
2012 IEEE Fifth International Conference on Biometrics: Theory, Applications …, 2012
552012
Robust and interoperable fingerprint spoof detection via convolutional neural networks
E Marasco, P Wild, B Cukic
2016 IEEE symposium on technologies for homeland security (HST), 1-6, 2016
452016
On the robustness of fingerprint liveness detection algorithms against new materials used for spoofing
E Marasco, C Sansone
Biosignals 2011 International Conference on Bio-Inspired Systems and Signal …, 2011
442011
Increase the security of multibiometric systems by incorporating a spoofing detection algorithm in the fusion mechanism
E Marasco, P Johnson, C Sansone, S Schuckers
Multiple Classifier Systems: 10th International Workshop, MCS 2011, Naples …, 2011
402011
Exploiting quality and texture features to estimate age and gender from fingerprints
E Marasco, L Lugini, B Cukic
Proc. of SPIE 9075, 90750F-10, 2014
392014
Interoperability in fingerprint recognition: A large-scale empirical study
L Lugini, E Marasco, B Cukic, I Gashi
2013 43rd Annual IEEE/IFIP Conference on Dependable Systems and Networks …, 2013
362013
Biometric liveness detection: Framework and metrics
P Johnson, R Lazarick, E Marasco, E Newton, A Ross, S Schuckers
International biometric performance conference 1, 2012
272012
Minimizing the impact of low interoperability between optical fingerprints sensors
E Marasco, L Lugini, B Cukic, T Bourlai
2013 IEEE Sixth International Conference on Biometrics: Theory, Applications …, 2013
262013
Interoperability between fingerprint biometric systems: An empirical study
S Mason, I Gashi, L Lugini, E Marasco, B Cukic
2014 44th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems …, 2014
202014
Multisketches: Practical secure sketches using off-the-shelf biometric matching algorithms
R Chatterjee, MS Riazi, T Chowdhury, E Marasco, F Koushanfar, A Juels
Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2019
192019
Biases in fingerprint recognition systems: Where are we at?
E Marasco
2019 IEEE 10th International Conference on Biometrics Theory, Applications …, 2019
172019
Secure Multibiometric Systems.
E Marasco
University of Naples Federico II, Italy, 2010
152010
Predicting identification errors in a multibiometric system based on ranks and scores
E Marasco, A Ross, C Sansone
2010 Fourth IEEE International Conference on Biometrics: Theory …, 2010
152010
Fingerphoto presentation attack detection: Generalization in smartphones
E Marasco, A Vurity
2021 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 4518-4523, 2021
142021
Biometric multi‐factor authentication: On the usability of the FingerPIN scheme
E Marasco, M Albanese, VVR Patibandla, A Vurity, SS Sriram
Security and Privacy 6 (1), e261, 2023
112023
Improving the accuracy of a score fusion approach based on likelihood ratio in multimodal biometric systems
E Marasco, C Sansone
Image Analysis and Processing–ICIAP 2009: 15th International Conference …, 2009
112009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20