Παρακολούθηση
Emanuela Marasco
Emanuela Marasco
Assistant Professor, George Mason University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gmu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A Survey on Anti-spoofing Schemes for Fingerprint Recognition Systems
E Marasco, A Ross
ACM Computing Surveys Volume 47 Issue 2, 2015
3232015
Combining perspiration-and morphology-based static features for fingerprint liveness detection
E Marasco, C Sansone
Pattern Recognition Letters 33 (9), 1148-1156, 2012
952012
Fingerprint Liveness Detection based on Histograms of Invariant Gradients
C Gottschlich, E Marasco, AY Yang, B Cukic
International Joint Conference on Biometrics (IJCB), 2014
922014
An anti-spoofing technique using multiple textural features in fingerprint scanners
E Marasco, C Sansone
2010 IEEE workshop on biometric measurements and systems for security and …, 2010
502010
Combining match scores with liveness values in a fingerprint verification system
E Marasco, Y Ding, A Ross
2012 IEEE Fifth International Conference on Biometrics: Theory, Applications …, 2012
452012
Increase the security of multibiometric systems by incorporating a spoofing detection algorithm in the fusion mechanism
E Marasco, P Johnson, C Sansone, S Schuckers
International Workshop on Multiple Classifier Systems, 309-318, 2011
392011
On the robustness of fingerprint liveness detection algorithms against new materials used for spoofing
E Marasco, C Sansone
Biosignals 2011 International Conference on Bio-Inspired Systems and Signal …, 2011
392011
Robust and interoperable fingerprint spoof detection via convolutional neural networks
E Marasco, P Wild, B Cukic
2016 IEEE symposium on technologies for homeland security (HST), 1-6, 2016
382016
Exploiting quality and texture features to estimate age and gender from fingerprints
E Marasco, L Lugini, B Cukic
Proc. of SPIE 9075, 90750F-10, 2014
302014
Interoperability in fingerprint recognition: A large-scale empirical study
L Lugini, E Marasco, B Cukic, I Gashi
2013 43rd Annual IEEE/IFIP Conference on Dependable Systems and Networks …, 2013
292013
Minimizing the impact of low interoperability between optical fingerprints sensors
E Marasco, L Lugini, B Cukic, T Bourlai
2013 IEEE Sixth International Conference on Biometrics: Theory, Applications …, 2013
262013
Biometric liveness detection: Framework and metrics
P Johnson, R Lazarick, E Marasco, E Newton, A Ross, S Schuckers
International biometric performance conference 1, 2012
242012
Interoperability between fingerprint biometric systems: An empirical study
S Mason, I Gashi, L Lugini, E Marasco, B Cukic
2014 44th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems …, 2014
182014
Secure Multibiometric Systems.
E Marasco
University of Naples Federico II, Italy, 2010
152010
Predicting identification errors in a multibiometric system based on ranks and scores
E Marasco, A Ross, C Sansone
2010 Fourth IEEE International Conference on Biometrics: Theory …, 2010
152010
Improving the accuracy of a score fusion approach based on likelihood ratio in multimodal biometric systems
E Marasco, C Sansone
International Conference on Image Analysis and Processing, 509-518, 2009
112009
Liveness-based fusion approaches in multibiometrics
L Marfella, E Marasco, C Sansone
2012 IEEE Workshop on Biometric Measurements and Systems for Security and …, 2012
92012
Multisketches: Practical secure sketches using off-the-shelf biometric matching algorithms
R Chatterjee, MS Riazi, T Chowdhury, E Marasco, F Koushanfar, A Juels
Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2019
82019
Biases in fingerprint recognition systems: Where are we at?
E Marasco
2019 IEEE 10th International Conference on Biometrics Theory, Applications …, 2019
82019
Improving fingerprint interoperability by integrating wavelet entropy and binarized statistical image features
E Marasco, Z Chapman, B Cukic
Biosig 2016, 2016
82016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20