Παρακολούθηση
Josep Freixas
Josep Freixas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upc.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Weighted voting, abstention, and multiple levels of approval
J Freixas, WS Zwicker
Social choice and welfare 21 (3), 399-431, 2003
1892003
Complete simple games
F Carreras, J Freixas
Mathematical Social Sciences 32 (2), 139-155, 1996
1191996
The Shapley–Shubik power index for games with several levels of approval in the input and output
J Freixas
Decision Support Systems 39 (2), 185-195, 2005
942005
Anonymous yes–no voting with abstention and multiple levels of approval
J Freixas, WS Zwicker
Games and Economic Behavior 67 (2), 428-444, 2009
742009
Banzhaf measures for games with several levels of approval in the input and output
J Freixas
Annals of Operations Research 137 (1), 45-66, 2005
662005
Common internal properties among power indices
J Freixas, G Gambarelli
Control and Cybernetics 26, 591-604, 1997
601997
Reliability importance measures of the components in a system based on semivalues and probabilistic values
J Freixas, MA Puente
Annals of Operations Research 109, 331-342, 2002
532002
Comparing power indices
C Bertini, J Freixas, G Gambarelli, I Stach
International Game Theory Review 15 (02), 1340004, 2013
512013
Semivalues as power indices
F Carreras, J Freixas, MA Puente
European Journal of Operational Research 149 (3), 676-687, 2003
512003
On the existence of a minimum integer representation for weighted voting systems
J Freixas, X Molinero
Annals of Operations Research 166 (1), 243-260, 2009
502009
On ordinal equivalence of the Shapley and Banzhaf values for cooperative games
J Freixas
International Journal of Game Theory 39 (4), 513-527, 2010
442010
Dimension of complete simple games with minimum
J Freixas, MA Puente
European Journal of Operational Research 188 (2), 555-568, 2008
442008
On ordinal equivalence of power measures given by regular semivalues
F Carreras, J Freixas
Mathematical Social Sciences 55 (2), 221-234, 2008
432008
On the ordinal equivalence of the Johnston, Banzhaf and Shapley power indices
J Freixas, D Marciniak, M Pons
European Journal of Operational Research 216 (2), 367-375, 2012
422012
Weighted games without a unique minimal representation in integers
J Freixas, X Molinero
Optimisation Methods & Software 25 (2), 203-215, 2010
422010
The dimension for the European Union Council under the Nice rules
J Freixas
European Journal of Operational Research 156 (2), 415-419, 2004
412004
A new power index based on minimal winning coalitions without any surplus
JM Alonso-Meijide, J Freixas
Decision Support Systems 49 (1), 70-76, 2010
372010
Some theoretical reasons for using (regular) semivalues
F Carreras, J Freixas
Logic, game theory and social choice, 140-154, 1999
361999
Simple games and weighted games: a theoretical and computational viewpoint
J Freixas, X Molinero
Discrete Applied Mathematics 157 (7), 1496-1508, 2009
352009
Probabilistic power indices for voting rules with abstention
J Freixas
Mathematical Social Sciences 64, 89-99, 2012
342012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20