Παρακολούθηση
Megasthenis  Asteris
Megasthenis Asteris
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utexas.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Xoring elephants: Novel erasure codes for big data
M Sathiamoorthy, M Asteris, D Papailiopoulos, AG Dimakis, R Vadali, ...
arXiv preprint arXiv:1301.3791, 2013
8722013
Nonnegative Sparse PCA with Provable Guarantees
M Asteris, D Papailiopoulos, A Dimakis
Proceedings of the 31st International Conference on Machine Learning (ICML …, 2014
502014
Repairable fountain codes
M Asteris, AG Dimakis
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 32 (5), 1037-1047, 2014
492014
Sparse PCA via Bipartite Matchings
M Asteris, D Papailiopoulos, A Kyrillidis, AG Dimakis
Advances in Neural Information Processing Systems, 766-774, 2015
362015
Orthogonal NMF through Subspace Exploration
M Asteris, D Papailiopoulos, AG Dimakis
Advances in Neural Information Processing Systems, 343-351, 2015
312015
Sparse principal component of a rank-deficient matrix
M Asteris, DS Papailiopoulos, GN Karystinos
2011 IEEE International Symposium on Information Theory Proceedings, 673-677, 2011
242011
Trading-off variance and complexity in stochastic gradient descent
V Shah, M Asteris, A Kyrillidis, S Sanghavi
arXiv preprint arXiv:1603.06861, 2016
142016
A simple and provable algorithm for sparse diagonal CCA
M Asteris, A Kyrillidis, O Koyejo, R Poldrack
International Conference on Machine Learning, 1148-1157, 2016
132016
Bipartite correlation clustering: Maximizing agreements
M Asteris, A Kyrillidis, D Papailiopoulos, A Dimakis
Artificial Intelligence and Statistics, 121-129, 2016
122016
The Sparse Principal Component of a Constant-Rank Matrix
M Asteris, D Papailiopoulos, G Karystinos
Information Theory, IEEE Transactions on 60 (4), 2281 - 2290, 2014
122014
LDPC codes for discrete integration
M Asteris, AG Dimakis
Technical report, UT Austin, 2016
102016
Stay on path: PCA along graph paths
M Asteris, A Kyrillidis, AG Dimakis, HG Yi, B Chandrasekaran
ICML 2015, 0
7*
On Approximating the Sum-Rate for Multiple-Unicasts
K Shanmugam, M Asteris, AG Dimakis
arXiv preprint arXiv:1504.05294, 2015
62015
Towards precision agriculture: Building a soil wetness multi-hop WSN from first principles
A Bletsas, A Vlachaki, E Kampianakis, G Sklivanitis, J Kimionis, K Tountas, ...
2nd International Workshop in Sensing Technologies in Architecture, Forestry …, 2011
62011
Building a low-cost digital garden as a telecom lab exercise
A Bletsas, A Vlachaki, E Kampianakis, G Sklivanitis, J Kimionis, K Tountas, ...
IEEE pervasive computing 12 (1), 48-57, 2011
52011
Nonnegative Sparse PCA
M Asteris, D Papailiopoulos, A Dimakis
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16